Зміни до чинних документів


   «ПРО СКАСУВАННЯ МІЖДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ, ЯКІ РОЗРОБЛЕНІ                  ДО 1992 РОКУ»
 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695, схваленої постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-УІІІ щодо припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР, Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») видало наказ №146 від 05 листопада 2015 р. «Про скасування міждержавних стандартів в Україні, які розроблені до1992 року»(http://www.ukrndnc.org.ua/files/ 2015/11-09/№146-05.11.2015.pdf), який скасовує повністю чинність міждер-жавних стандартів в Україні, зокрема тих, що діють в галузі бібліотечної справи,
                 з 01 січня 2016 року:
ГОСТ 16487-83 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.
ГОСТ 7.14-84 Система по информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникати-вный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Структура записи.
ГОСТ 7.27-80 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Научно-информационная деятельность. Основные термины и определения.
ГОСТ 7.64-90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление дат и времени дня. Общие требования.
ГОСТ 7.0-84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая деятельность. Основные термины и определения.
ГОСТ 7.19-85 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными на магнитной ленте. Содержание записи.
ГОСТ 7.47-84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникативный формат для словарей информационных языков и терминологических данных. Содержание записи.
ГОСТ 7.48-90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Консервация документов. Основные термины и определения.
ГОСТ 7.52-85 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникативный формат для обмена библиографиическими данными на магнитной ленте. Поисковый образ документа.
ГОСТ 7.57-89 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Издательские и книготорговые библиографические указатели. Общие требования.
                                    з 01 січня 2017 року:
ГОСТ 7.61-90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиографические указатели. Общие требования.
ГОСТ 7.65-92 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Кинодокументы, фотодокументы и документи на микроформах. Общие требования к архивному хранению.
ГОСТ 4.482-87 Система показателей качества продукции. Издания книжные и журнальные. Издательско-полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение. Номенклатура показателей.
                                                                                           
                                       
Підготувала РУБАН А .1., н.с. відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек МОЛ України та НАПН України ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

                               
                                              

Немає коментарів:

Дописати коментар