Історія відділу


Відділ комплектування та обробки літератури розпочав свою роботу як тільки було прийнято рішення про створення обласної бібліотеки, тобто ще в далекому 1940 році. Фонд бібліотеки тоді нараховував 30 тисяч примірників друку, які необхідно було облікувати та виробити механізм доведення інформації про них до читачів бібліотеки.
Ті перші примірники таких дорогоцінних, збережених під час воєнного лихоліття, книг пройшли через дбайливі руки перших працівників відділу – справжніх ентузіастів бібліотечної справи, таких як Юхименко Г. Я., Мохова Л. Д., Подгурська Н. С. та ряду інших.
Як структурний підрозділ книгозбірні з 1966 року він функціонує як відділ обробки документів та організації каталогів.
Зі збільшенням кількості літератури виникла нагальна потреба не тільки обліку та опису наявної літератури, але і систематизації її відповідно до галузей знань. Необхідно було сформувати довідково-бібліографічний апарат, який дозволив би широкоаспектно розкрити зміст бібліотечних фондів.
Алфавітний читацький каталог у 1956 році був остаточно сформований як читацький на базі алфавітного каталогу відділу абонементу.
Надалі працівники відділу працювали над удосконаленням наявного довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. Поступово фонд книгозбірні поповнювався літературою різносторонньої тематики. Виникла необхідність у відкритті нових, спеціалізованих структурних підрозділів. Були організовані каталоги відділу сільського господарської літератури, мистецтва, видань іноземними мовами тощо. Загальна кількість каталогів і картотек по бібліотеці зросла. Згідно «Положення про систему каталогів і картотек» їх кількість у 70-х роках становила понад 16.
Враховуючи збільшення функцій відділ обробки та комплектування було розділено, що дозволило ретельніше працювати у напрямку забезпечення високих показників якості, оперативності та повноти надання бібліотечних послуг через систему каталогів і картотек.
Згідно наказу Міністерства культури СРСР № 404 від 8.10.85 «Про впровадження бібліотечно-бібліографічної класифікації в практику роботи державних, республіканських, крайових, обласних універсальних наукових бібліотек» досвідченими фахівцями відділу Кузьміною Н. М., Боріною Т. Г., Лисенко Л. Д., Абрамович Н. М. було проведено величезну роботу по переведенню довідково-бібліографічного апарату бібліотеки на бібліотечно-бібліографічну класифікацію (ББК), що потребувало неформального підходу, значного багажу знань, високого професіоналізму.
В 90-ті роки ХХ століття почав формуватися електронний каталог бібліотеки. Запроваджується автоматизована бібліотечна система (АБІС «IRBIS»), створена на базі сучасних технологій і стандартів опрацювання інформації. Засвоївши механізм введення інформації, нова генерація бібліотечних працівників продовжили роботу в новому форматі, успішно поєднуючи новітні технології з традиційними процесами бібліотечної роботи.
Зараз відділ формує та редагує генеральний (службовий), алфавітний (читацький), систематичний (читацький), електронний каталог, алфавітний каталог періодичних видань, алфавітно-предметний покажчик, електронну базу даних до покажчика «Книги Буковини». А також відділ здійснює послуги: надання довідок різноманітної тематики, систематизацію друкованої продукції за запитами видавничих організацій міста та фізичних осіб, консультативну допомогу з питань організації та ведення електронних каталогів, принципів пошуку в системі «IRBIS».
Працівники відділу забезпечують наукову обробку документів на паперових і електронних носіях, технічну обробку всіх видів документів, поповнення бази даних електронного каталогу, створення і поповнення власних інформаційно-бібліографічних продуктів.

Відділ надає консультативну допомогу з присвоєння класифікаційного індексу та авторського знаку, методичну допомогу бібліотекам області.

Немає коментарів:

Дописати коментар