Чинні нормативні документи

зі стандартизації в галузі бібліотечної справи:

1.  ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять»
2. ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»

4. ДСТУ 239494. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. — Вперше; чинний від 19950101.

5. ДСТУ 23952000. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика (ГОСТ 30671—99) (ISO 5963:1985, ІDТ). — На заміну ДСТУ 239594; чинний від 20010701.

6. ДСТУ 239894. Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення. — Вперше; чинний від 19950101.

7. ДСТУ 357897. Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях. — Вперше; чинний від 19980101.


8. ДСТУ 3579–97. Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексографічними даними на магнітних носіях. — Вперше; чинний від 1998–01–01.


10. ДСТУ 40312001. Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення (ISO 5964:1985, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.2490; чинний від 20020101.


12. ДСТУ 4331:2004. Правила описування архівних документів (ISAD (G): 1999, NEQ). — Вперше; чинний від 20050701.

13. ДСТУ 5034:2008. Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. — Вперше; чинний від 20090101.

14. ДСТУ 6095:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.882003, МОD). — Вперше; чинний від 20090701.

15. ДСТУ 6096:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування (ГОСТ 7.902007, МОD). — Вперше; чинний від 20090701.

16. ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994), МОD; ISO 832:1994, МОD). — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.11—78); чинний від 2010—04—01.


18. ДСТУ ISO 84591:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 1. Застосування міжбібліотечного абонемента (ISO 8459—1:1988), ІDТ). — Вперше; чинний від 2007—01—01.

19. ДСТУ ISO 8459—2:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 2. Опрацювання замовлень (ISO 84592:1998, ІDТ). — Вперше; чинний від 20070101.

20. ДСТУ ISO 84593:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 3. Пошук інформації за замовленнями (ISO 8459—3:1998, ІDТ). — Вперше; чинний від 2007—01—01.

21. ДСТУ ISO 8459—4:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 4. Обіг документів за замовленням (ISO 84594:1998, ІDТ). — Вперше; чинний від 20070701.

22. ДСТУ ISO 84595:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими (ISO 84595:2002, ІDТ). — Вперше; чинний від 20070701.25. ДСТУ ГОСТ 7.28:2004. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією (ГОСТ 7.28—2002, ИСО 5426:83, ИСО 5426—2—96, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.28—80; чинний від 2004—07—01.

26. ДСТУ ГОСТ 7.50:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.502002, ІDТ). — На заміну ГОСТ 7.5090; чинний від 20070701.

27. ДСТУ ГОСТ 7.51:2003. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.511998, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.5184; чинний від 20040701.


29. ДСТУ ГОСТ 7.66:2009. Система стандартов по информациибиблиотечному и 
издательскому делуИндексирование документовОбщие требования к координатному индексированию (ГОСТ 7.6692 (ИСО 5963:85), ІDТ). — Вперше; чинний від 20091201.

30. ДСТУ ГОСТ 7.712003. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.7196 (ИСО 6862:96), ІDТ). — Вперше; чинний від 20040701.33. ГОСТ 7.084. Система стандартов по информациибиблиотечному и издатель­скому делуБиблиографическая деятельностьОсновные термины и определения. — Взамен ГОСТ 7.077; введ. 01.01.86.36. ГОСТ 7.1484 (СТ СЭВ 426983). Система стандартов по информации
библиотечному и издательскому делуКоммуникативный формат для обмена библио­графическими данными на магнитной ленте. Структура записи. — Взамен ГОСТ 7.1478; введ. 01.01.85.

Немає коментарів:

Дописати коментар