понеділок, 18 березня 2019 р.

         Нові надходження за лютий місяць
Загальний клас (0)

1.   
005.8
Б 48

Березенський, Руслан Володимирович.
Моделі та методи управління проектами інформатизації автотранспортного господарства військових формувань та правоохоронних органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. теніч. наук / Р. В. Березенський ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів, 2019. - 22 с.
 ВЗОФ(1).


2.   
030(477)
В 27

Велика українська енциклопедія. - Київ : Енциклопед. вид-во. - 2016
Т. 1 : А-Акц / упоряд. А. М. Киридон. - 2016. - 592 с. : іл., карти
 ДБВ(1).


3.   
005.8
В 31

Веренич, Олена Володимирівна.
Управління ментальним простором проектів та програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техніч. наук / О. В. Веренич ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2019. - 40 с. : рис.
 ВЗОФ(1).


4.   
025.5:004
Г 70

Горова, Світлана Валеріївна.
Глобальна інформатизація і розвиток бібліотечної сфери у формуванні особи інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук із соціальних комунікацій / С. В. Горова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2018. - 36 с.
 ВЗОФ(1).


5.   
030
Д 46

Дінгл, Едріан.
Як створити всесвіт із 92 хімічних елементів : [для мол. і серед. шк. віку] / Е. Дінгл ; пер. з англ. Р. Фещенко. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 96 с. : кол. іл. - Алф. покажч.: с. 95
 ВДЕТП(1), ЮНФ (АБ)(1).


6.   
030(477)
Е 64

Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Київ. - 2001. - ISBN 966-02-2074-X
Т. 19 : Малиш-Медицина. - 2018. - 688 с. : іл., портр., фот. - Бібліогр. в кінці ст.
 ЧЗ(1), ДБВ(1), ВЗОФ(1), ВМ(1), НМВ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


7.   
030(477)
Е 64

Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Київ. - 2001. - ISBN 966-02-2074-X
Т. 20 : Медична-Мікоян. - 2018. - 688 с. : іл., портр., фот. - Бібліогр. в кінці ст.
 НМВ(1), ДБВ(1), ВЗОФ(1), ВМ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


8.   
069.538(477.83)
К 29

Каталог земноводних Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; уклад. А. Т. Затушевський [та ін.]. - Львiв, 2017. - 48 с. - (Зоологічні надбання). - Бібліогр.: с. 40-41
 ВЗОФ(1).


9.   
069.538(477)
К 29

Каталог типовых экземпляров зоологического музея  ННПМ  НАН Украины / НАН Украины, Нац. науч.-природовед. музей. - Киев. - 2001
Вып. 1 : Monogenoidea, Trematoda, Cestoda, Nematoda, Hirudinea, Arachnida, Crustacea, Gastropoda, Insecta, Chondrichthyes, Actinopterygii, Amphibia, Reptilia, Mammalia / под ред. Е. М. Писанца. - 2001. - 138 с. - Библиогр.: с. 122-131
 ВЗОФ(1).


10.   
004.77
К 66

Корж, Роман Орестович.
Формування та ідентифікація інформаційного образу закладу вищої освіти у соціальних середовищах інтернету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техніч. наук / Р. О. Корж ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2019. - 40 с.
 ВЗОФ(1).


11.   
005.8
М 47

Меленчук, Віктор Миколайович.
Моделі та методи управління ризиками проектів матеріально-технічного забезпечення автотранспортних підрозділів збройних сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / В. М. Меленчук ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів, 2019. - 22 с. : рис.
 ВЗОФ(1).


12.   
004.421
М 48

Мельник, Анатолій Олексійович.
Структурний аналіз і синтез паралельних алгоритмів : монографія / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Нац. ун-т "Львівська політехніка", Люблінський католиц. ун-т  ім. Яна Павла II. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 184 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 178-182 (49 назв)
 ВЗОФ(1), ВДЕТП(1).


13.   
004.43
О-75

Основи автоматизованого проектування мовою AutoLISP для середовища AUTOCAD : навч.-метод. посіб. / Ю. Я. Томка [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 224 с. : рис., табл.
 ВДЕТП(1).


14.   
069.538(477)
П 24

Пекло, Александр Михайлович.  Птицы. Оологическая коллекция / А. М. Пекло ; Нац. науч.-природовед. музей НАН Украины. - 2016
Вып. 2 : Воробьеобразные - Passeriformes. - Черновцы : Друк Арт, 2018. - 224 с. - (Каталог коллекций Зоологического музея Национального научно-природоведческого музея НАН Украины)
 ВДЕТП(1)


15.   
061.2:94(477.85)
П 82

"Просвіта" на Буковині. Історія і сучасність / упоряд. В. І. Михайловський. - Чернівці : Буковина, 2018. - 468 с. : іл., портр.
 ВКР(1)


16.   
004.056.5
Т 38

Технології комплексного захисту інформації в кіберпросторі : навч. посіб. / Л. Ф. Політанський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 204 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 201-203 (32 назви)
 ВДЕТП(1).


17.   
005.8
Щ 63

Щербаченко, Олександр Миколайович.
Планування проектів розвитку систем реагування на надзвичайні ситуації об'єднаних територіальних громад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техніч. наук / О. М. Щербаченко ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів, 2019. - 20 с. : рис.
 ВЗОФ(1).


18.   
008(477.87=135.1)
B80
Botoş, Ion.  Mari personalităţi din Transcarpatia care au contribuit la promovarea culturii romăneşti, Ucraina = Видатні особистості Закарпаття, які сприяли в просуванні румунської культури, Україна / I. M. Botoş. - Cernauti : Bucrec
Vol. II / Min. pentru  Romanii de Pretutindeni, Uniunea Regionala din Transcarpatia "Dacia". - 2018. - 296 p.
 ВДІМ(1)


Література суспільного характеру  (1-39)

19.   
1(37)
А 21

Аврелій, Марк.
Наодинці з собою. Роздуми / М. Аврелій ; пер. з грецької Р. Паранько. - Львів : Л-ра та мистец., 2018. - 184 с. - (Бібліотека античної літератури). - Покажч. імен: с. 181-182. - Покажч. геогр. назв: с. 182
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


20.   
37(477)
А 42

Аксіосфера освіти: історичні тенденції та пріоритети сьогодення : колект. моногр. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України ; за ред. В. О. Балуха. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 220 с. - Бібліогр. в кінці підрозд.
 ЧЗ(1).


21.   
159.923.2
Б 55

Бех, Іван Дмитрович.
Особистість на шляху до духовних цінностей : монографія / І. Д. Бех. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2018. - 296 с. - Бібліогр.: с. 291-294 (66 назв)
 ЧЗ(1).


22.   
327(100)
Б 58

Бжезінський, Збіґнєв.
Велика шахівниця. Американська першість та її геостратегічні імперативи / З. Бжезінський ; пер. з англ. О. Фешовець. - Харків : Фабула : Ранок, 2018. - 288 с. : іл. - Алф. покажч.: с. 277-286
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1).


23.   
2
Б 74

Богословський вісник : наук. журн. / Богословське від-ня Київської Православ. Богослов. Акад. при філософ.-теолог. ф-ті Чернівецького нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. - Чернівці. - 2008
№ 17. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 184 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в підстрок. прим. - ISSN 2310-0923
 ЧЗ(1).


24.   
378.01
Б 82

Борисюк, Алла Степанівна.
Теорія виховання : тестові завдання: навч.-метод. посіб. для вищ. мед. закл. освіти України / А. С. Борисюк, М. П. Тимофієва, О. І. Павлюк ; М-во освіти і науки України, М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинський держ. мед. ун-т". - Чернівці : Яворський С. Н., 2019. - 68 с. - Бібліогр.: с. 63-64
 ЧЗ(1).


25.   
378.4:61(477.85)
Б 90

Буковинський державний медичний університет. Історія і сьогодення (до 70-річчя) / за ред. Т. М. Бойчука. - Чернiвцi : БДМУ, 2014. - 240 с. : іл., кол. іл., фот.
 ВКР(1).

26.   
37.01
В 12

Ваґнер, Тоні.
Мистецтво навчати. Як підготувати дитину до реального життя / Т. Ваґнер, Т. Дінтерсміт ; пер. з англ. Н. Борис. - 2-е вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 312 с. : рис. - Бібліогр. в прим.: с. 303-312(206 назв)
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2).


27.   
37.016
В 27

Великі тварини і не тільки... : [для дітей дошк. й мол. шк. віку] / пер. з англ. О. Назарова. - Харків : Ранок, 2018. - 74 с. : кол. іл. - (Перше NON Fiction читання : Рівень 1). - (Перше читання)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


28.   
398.21(477.83-25)
В 48

Винничук, Юрій Павлович.
Легенди Львова / Ю. П. Винничук. - Харків : Фоліо, 2018. - 416 с. : іл.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


29.   
334.7
В 62

Водянка, Любов Дмитрівна.
Планування та контроль у підприємницькій діяльності : навч.-метод. посіб. / Л. Д. Водянка, В. А. Никифорак ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 200 с. - Бібліогр.: с. 198-199
 ВДЕТП(1).


30.   
330.341.1(73)
В 88

Вулф, Александра.
Долина богів. Історії з Кремнієвої долини / А. Вулф ; пер. з англ. А. Бондар. - Київ : Yakaboo publishing, 2018. - 288 с.
 ВДЕТП(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


31.   
330.34(100)
Г 21

Гарфорд, Тім.
Речі, що змінили світ. Історія економіки в 50 винаходах / Т. Гарфорд ; пер. з англ. Р. Скакуна. - Київ : Наш формат, 2018. - 352 с. - Бібліогр. в прим.: с. 308-346 (628 назв)
 ЧЗ(1), ВДЕТП(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


32.   
334.72
Г 47

Ґільбо, Кріс.
Стартап на $100. Як перетворити хобі на бізнес / К. Ґільбо ; пер. з англ. А. Ящук. - 2-е вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 264 с. : рис. - (Бестселер New York Times)
ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


33.   
342(477)
Г 94

Гультай, Михайло Мирославович.
Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного  правосуддя : курс лекцій / М. М. Гультай. - Київ : Центр учбової л-ри, 2019. - 270 с. - Бібліогр. в кінці лекцій
 ЧЗ(1).


34.   
37.016
Д 66

Домашні улюбленці і не тільки... : [для дітей дошк. й мол. шк. віку] / пер. з англ. Г. О. Теличук. - Харків : Ранок, 2018. - 98 с. : кол. іл. - (Перше NON Fiction читання : Рівень 5). - (Перше читання)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).



35.   
159.923.2
Д 90

Дытыненко, Елена.
Революция-эволюция игры : кн.-тренинг для успешных женщин / Е. Дытыненко. - Киев : Саммит-Книга, 2016. - 232 с. : ил. - Библиогр.: с. 227-230 (42 назв.)
 ЧЗ(1).



36.   
34
Е 71

Ерліхівський журнал = Ehrlich's journal : наук. вид. / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. - 2017
Вип. 2. - 2018. - 100 с. : портр. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2522-4883
 ВЗОФ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


37.   
341
З-15

Задорожна, Світлана Михайлівна.
Загальні принципи сучасного міжнародного права: еволюція та сучасність : монографія / С. М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. - 360 с. - Бібліогр.: с. 297-359 (799 назв) . - Бібліогр. в підстрок. прим.
 ЧЗ(1).


38.   
37.091.27
З-81

Золотослів : зб. конкурсних матер. / Загальнонац. конкурс "Укр. мова - мова єднання" ; упоряд.: Ю. А. Работін, В. Т. Джуран, Т. І. Фонарюк. - Чернівці : Технодрук, 2018. - 152 с. : фот.
 ВКР(1).


39.   
378:355.092.4
З-86

Зорій, Ярослав Богданович.
Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх офіцерів запасу в закладах вищої освіти : монографія / Я. Б. Зорій ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 420 с. : табл. - Бібліогр.: с. 291-335(476 назв)
 ЧЗ(1).


40.   
327(100)
К 44

Кіссінджер, Генрі.
Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному контексті / Г. Кіссінджер ; пер. з англ. Н. Коваль. - 2-е вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 320 с. : карти. - Бібліогр. в прим.: с. 303-320(361 назва)
 ЧЗ(1), ВЗОФ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


41.   
378.4.093(477.85)
К 30

Кафедра військової підготовки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: 70 років у строю / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. І. В. Хомік [та ін.]. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 44 с. : іл., фот. - Загол. обкл. : 70 років у постатях і подіях. Кафедра військової підготовки Чернівецького національного університету
 ВКР(1)


42.   
159.923.3
К 33

Кейн, Сьюзен.
Сила інтровертів. Тихі люди у світі, що не може мовчати / С. Кейн ; пер. з англ. Т. Заволоко. - 3-тє вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 368 с. - Бібліогр. в прим.: с. 318-356 (456 назв)
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


43.   
316.625
К 49

Кличко, Володимир Володимирович.
Управління викликами. Як застосувати спортивну стратегію у житті та бізнесі / В. В. Кличко, Ш. Білен ; пер. з нім. Є. Кузнєцова. - Київ : Наш формат, 2018. - 200 с.
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).

44.   
159.922.1
К 55

Кобзарь, Анатолий Ильич.
Взаимоотношения между мужчинами и женщинами / А. И. Кобзарь. - Харьков, 2018. - 48 с. - Библиогр.: с. 32
 ЮНФ (АБ)(1).

45.   
37.016
К 71

Космос, повітря, вода і не тільки... : [для дітей дошк. й мол. шк. віку] / пер. з англ. О. Назарова. - Харків : Ранок, 2018. - 74 с. : кол. іл. - (Перше NON Fiction читання : Рівень 2). - (Перше читання)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


46.   
334.72(477)
К 82

Криштопа, Олег.
10 успішних компаній. Нова якість підприємництва в Україні / О. Криштопа, Х. Бурдим. - Брустурів : Дискурсус, 2018. - 160 с.
 ВДЕТП(1), ЮНФ (АБ)(1).


47.   
343.819.5(438)
К 88

Кувалек, Роберт.
Табір смерті у Белжеці / Р. Кувалек. - Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2018. - 288 с. - Бібліогр.: с. 274-284
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


48.   
37.018.1
К 93

Курсінка, Мері Шіді.
Виховання надзвичайної дитини. Порадник для батьків надто активних, емоційних, вразливих, чутливих і наполегливих дітей / М. Ш. Курсінка ; пер. з англ. О. Синиця. - 3-тє вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 432 с.
 ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


49.   
378.091.33
М 58

Міждисциплінарна курсова робота з професійно зорієнтованих дисциплін : метод. вказівки / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Н. Л. Марусяк, П. О. Нікіфоров, Н. А. Бак. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 48 с. : рис., табл.
 ЧЗ(1).


50.   
123.11
М 15

Макаров, Зоріслав.
Ідея випадковості у філософії та науці : монографія / З. Ю. Макаров, Т. І. Радзиняк ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 344 с. - Імен. покажч.: с.290-297. - Предм. покажч.: с. 298-300. - Бібліогр.: с. 301-342 (466 назв). - Бібліогр. в підстрок. прим.
 ВЗОФ(1), ЧЗ(1).


51.   
339.138
М 27

Маркетинг для бакалаврів : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. І. М. Буднікевич [та ін.] ; за ред. І. М. Буднікевич. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 396 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 392-395 (103 назви). - Бібліогр. в підстрок. прим.
 ЧЗ(1), ВДЕТП(1).


52.   
159.923.2
М 50

Менсон, Марк.
Витончене мистецтво забивати на все. Нестандартний підхід до проблем / М. Менсон ; пер. з англ. А. Ящук. - Київ : Наш формат, 2018. - 160 с. - (Бестселер New York Times)
 ВДІМ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


53.   
159.9.07
М 54

Методи психологічних досліджень : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: В. М. Радчук, Г. С. Фесун, Т. М. Канівець. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 200 с. - Загол. обкл. : Методи психологічного дослідження. - Бібліогр.: с. 191-199
 ЧЗ(1).


54.   
343.35(477)
Н 34

Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" / В. С.  Ковальський [та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2018. - 380 с.
 ЧЗ(1).


55.   
398.21(=113.5)
Н 82

Норвезькі народні казки : для мол. шк. віку / упоряд., вст. сл., переказ із норвез. О. Сенюк, мал. К. Штанко. - Київ : Веселка, 2017. - 160 с. : кол. іл. - (Казки народів світу)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


56.   
159.953
О-50

Оклі, Барбара.
Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну / Б. Оклі ; пер. з англ. А. Замоцний. - Київ : Наш формат, 2018. - 272 с. : іл. - Прим.: с. 242-260. - Бібліогр.: с. 261-271
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


57.   
364:352.07](477)
П 33

Пірен, Марія Іванівна.
Просвітницька робота в територіальній громаді: професійно-світоглядні засади реалізації : навч. посіб.-практикум / М. І. Пірен ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 360 с.
 ЧЗ(1), ВЗОФ(1).


58.   
331.101.6
П 30

Петращак, Оксана Олександрівна.
Продуктивність праці у сучасних умовах: соціально-економічний аспект : [монографія] / О. О. Петращак ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 184 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 137-155(256 назв)
 ВДЕТП(1).


59.   
347.73(477)
П 68

"Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів Революції Гідності", Круглий стіл (2018 ; Чернівці).
Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів Революції Гідності : зб.матер. круглого столу, 30 березня 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 176 с. - Бібліогр. в кінці ст.
 ВЗОФ(1), ЧЗ(1).


60.   
398.91(=161.2)
П 76

Приповідки або українсько-народня філософія / Асоц. Укр. Піонерів Альберти ; зібрав, підгот. до друку, опублікував В. С. Плав'юк. - Едмонтон, Канада. - 1998
Т. I. - Перевид. з оригіналу 1946 р. - 1998. - 356 с. : портр., фот.
 ЧЗ(1).


61.   
316.6
П 86

Психологія соціальних і політичних конфліктів : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. С. С. Доскач. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 112 с. : табл. - Бібліогр.: с. 97-101(72 назви)
 ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1).

62.   
2-67
Р 36

Релігія та Соціум : міжнар. часопис / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці. - 2008. - ISSN 2224-0306
№ 1-2 (29-30). - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 264 с. - Бібліогр. в кінці ст.
 ЧЗ(1).

63.   
37.016
Р 58

Робопарк і не тільки... : [для дітей дошк. й мол. шк. віку] / пер. з англ. О. Назарова. - Харків : Ранок, 2018. - 98 с. : кол. іл. - (Перше NON Fiction читання : Рівень 4). - (Перше читання)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


64.   
330.34(477)
Р 64

Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ / Центр Разумкова. - Київ : Заповіт, 2018. - 368 с. : рис., табл. - (Бібліотека Центру Разумкова). - Бібліогр. в підстрок. прим.
 ЧЗ(1).


65.   
159.922.7
С 34

Сіґел, Деніел.
Досить істерик! Комплексний підхід до гармонійного виховання дитини / Д. Сіґел, Т. Брайсон ; пер. з англ. С. Січкар. - Київ : Наш формат, 2018. - 264 с. : іл.
 ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


66.   
159.922.7
С 34

Сіґел, Деніел.
Секрети мозку. 12 стратегій розвитку дитини / Д. Сіґел, Т. Брайсон ; пер. з англ. І. Борщ. - Київ : Наш формат, 2017. - 192 с. : іл. - (Світоглядна література)
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1)



67.   
27-523.4(477.85)
С 18

Сандуляк, Іван Георгійович.
З історії села Великий Кучурів. Свято-Миколаївський храм села Годилів (сторінки минулого та сьогодення) / І. Г. Сандуляк. - Чернівці : Яворський С. Н., 2018. - 22 с. : кол. іл.
 ВКР(1).


68.   
159.923.2
С 24

Свекла, Джон.
Як стати мільярдером. Як найбільші в світі виробники створюють грандіозну цінність / Д. Свекла, М. Коен ; пер. з англ. О. Любенко. - Київ : Основи, 2016. - 272 с. - (Книголав). - Бібліогр. в підстрок. прим.
 ВДЕТП(1).


69.   
37.014.24(477:71)
С 41

Ситник-Палагнюк, Наталія Іванівна.
Українсько-канадські освітні зв'язки (ХХ - початок ХХІ століття) : монографія / Н. І. Ситник-Палагнюк, І. С. Руснак ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 300 с.
 ЧЗ(1).


70.   
331.5
С 48

Слотер, Анна-Марі.
Між двох вогнів. Чому ми досі обираємо між роботою та сім'єю / А. -М. Слотер ; пер. з англ. В. Рудич. - Київ : Наш формат, 2018. - 288 с. - Бібліогр. в прим.: с. 246-282
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


71.   
159.9
Т 16

Талеб, Насім Ніколас.
Антикрихкість. Про (не)вразливе у реальному житті / Н. Н. Талеб ; пер. з англ. М. Климчука. - Київ : Наш формат, 2018. - 400 с. - Бібліогр.: с. 384-399
 ЧЗ(1), ВЗОФ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


72.   
378.016
Т 33

Теорія і методика викладання баскетболу в закладах вищої освіти : [навч.-метод. посіб.] / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Л. В. Балацька. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 96 с. : рис. - Бібліогр.: с. 93-94 (20 назв)
 ЧЗ(1).

73.   
159.9
Т 41

Тимофієва, Марина Пилипівна.
Психологія спілкування : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освітиУкраїни / М. П. Тимофієва, А. С. Борисюк, О. І. Павлюк ; М-во освіти і науки України, М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинський держ. мед. ун-т". - Чернiвцi, 2019. - 100 с. - Бібліогр.: с. 96-97(36 назв)
 ЧЗ(1).


74.   
398.21(=411.21)
Т 44

Тисяча і одна ніч : вибр. казки: [для мол. та серед. шк. віку] / передм., пер. Є. Микитенка, мал. І. Вишинського. - 2-е вид. - Київ : Веселка, 2017. - 200 с.
 АБ(2), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


75.   
37.016
Ф 22

Фантастичні рослини і не тільки... : [для дітей дошк. й мол. шк. віку] / пер. з англ. О. Назарова. - Харків : Ранок, 2018. - 98 с. : кол. іл. - (Перше NON Fiction читання : Рівень 3). - (Перше читання)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


76.   
316.472.4
Ф 43

Ферґюсон, Ніл.
Площі та вежі. Соціальні зв'язки від масонів до фейсбуку / Н. Ферґюсон ; пер. з англ. К. Диса. - Київ : Наш формат, 2018. - 552 с. - Прим.: с. 480-516. - Бібліогр.: с. 517-547
 ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


77.   
338.47(73)
Ф 79

Форд, Генрі.
Моє життя та робота / Г. Форд ; пер. з англ. У. Джаман. - 7-ме вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 344 с. : іл.
 ЧЗ(1), ВДЕТП(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


78.   
398.2(477)
У 45

Україна в нас одна : казки, притчі, жарти, легенди, перекази / Український культ. фонд ; упоряд., авт. передм. І. В. Туржанський. - Чернівці : Букрек, 2018. - 240 с. : кол. іл. - Бібліогр.: с. 235-238
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).


79.   
159.922.4
Ч-81

Чуа, Емі.
Три сили. Як виховують в успішних спільнотах / Е. Чуа, Д. Рубенфелд ; пер. з англ. І. Серябрякова. - Київ : Yakaboo publishing, 2017. - 304 с. - Прим.: с. 205-300
 ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1).


80.   
398(477.85)
Ч-81

Чубіка, Марія.
Скарби минулого / М. Чубіка ; ред. М. Корсюк ; Союз Українців Румунії. - Бухарест : RCR Editorial, 2014. - 198 с. : іл.
 АБ(1), ВКР(1).


81.   
339.9(100)
Ш 26

Шарма, Ручір.
Злет і занепад країн. Хто виграє та програє на світовій арені / Р. Шарма ; пер. з англ. А. Іщенко. - Київ : Наш формат, 2018. - 408 с. - Прим.: с.381-384 . - Бібліогр.: с. 385-408
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


82.   
113/119
Э 40

Экологическая безопасность человека во Вселенной: ресурсно-энергоинформационный аспект : в 2 т. / А. Ф. Бугаев [и др.] ; Гос. комис. Украины по запасам полезн. ископаемых, Гос. эколог. акад. последипл. образов. и упр. - Киев, Черновцы : Букрек. - 2018. - ISBN 978-966-399-971-5
Т. 1. - 2018. - 544 с. : ил., рис., табл.
 ВЗОФ(1).



83.   
113/119
Э 40

Экологическая безопасность человека во Вселенной: ресурсно-энергоинформационный аспект : в 2 т. / А. Ф. Бугаев [и др.] ; Гос. комис. Украины по запасам полезн. ископаемых, Гос. эколог. акад. последипл. образов. и упр. - Киев, Черновцы : Букрек. - 2018. - ISBN 978-966-399-971-5
Т. 2. - 2018. - 448 с. : ил., рис., табл. - Библиогр.: с. 373-439 (933 назв.)
 ВЗОФ(1).


84.   
330.34(477)
Ю 83

Юрчишин, Василь Миколайович.
Сценарій-прогноз розвитку економіки України: обмежений песимізм / В. М. Юрчишин ; Центр Разумкова. - Київ : Заповіт, 2018. - 58 с. : табл., рис. - (Дискусії про економічний розвиток). - (Бібліотека Центру Разумкова)
 ЧЗ(1).


85.   
159.923.2
Я 11

Я-концепція у становленні особистості: цикл тренінгових вправ : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, М-во охорони здоров'я України, Буковинський держ. мед. ун-т ; уклад.: М. П. Тимофієва, О. І. Павлюк. - Чернівці : Яворський С. Н., 2019. - 104 с. - Бібліогр.: с. 81-86(83 назв). - Дод.: с. 87-103
 ЧЗ(1).


86.   
316.3(71=161.2)
C45

Changing Realities: Social Trends Among Ukrainian Canadians / The Canadian Ins. of Ukrainian Studies ; ed. R. W. Petryshyn. - Edmonton, 1980. - 250 s. : ill.
 ВДІМ(1), ВЗОФ(1).


87.   
39(71=161.2)
E84

Ethnicity in a Technological Age / Canadian Ins. of Ukrainian Studies University of Alberta ; ed. I. H. Angus. - Edmonton, 1988. - 212 s.
 ВДІМ(1).


88.   
37(71=161.2)
O-88

Osvita. Ukrainian Bilingual Education / Canadian Ins. of Ukrainian Studies University of Alberta ; ed. M. R. Lupul. - Edmonton, 1985. - 274 s. : ill.
 ВДІМ(1).


Природничі науки (5-59)

89.   
574.4(4)
Б 63

Біота лучних степів Бурштинського Опілля : [монографія] / А. М. Заморока [та ін.] ; Галицький нац. природ. парк, ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франкiвськ : Симфонія форте, 2018. - 212 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр. в підстрок. прим.
 ВДЕТП(1).


90.   
5
Б 87

Брайсон, Білл.
Коротка історія майже всього на світі. Від динозаврів і до космосу / Б. Брайсон ; пер. з англ. О. Замойської. - Київ : Наш формат, 2018. - 472 с.
 ВДЕТП(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

91.   
502.13(477.62-751.3)
В 42

Відділення Українського степового природного заповідника "Крейдова флора" / М-во екол. та природ. ресурсів України. - Донецьк, 2018. - 36 с. : кол. іл.
 ВЗОФ(1).

92.   
556.06(477)
Г 46

Гідроекологічне обгрунтування безпечного та збалансованого розвитку річкових природно-антропогенних систем Передкарпаття : монографія / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; за ред. Ю. С. Ющенка. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. - 472 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 447-465
 ВДЕТП(1).

93.   
502.13(477.41-751.3)
Д 37

Деснянський біосферний резерват. - Київ, Б. р. - 8 с. : кол. іл.
 ВЗОФ(1).


94.   
517.954
З-14

Загальні параболічні крайові задачі : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: М. І. Матійчук, Г. М. Перун. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 120 с. - Бібліогр.: с. 119-120(13 назв)
 ЧЗ(1).


95.   
504.6(477)
З-14

Загибель земноводних на автошляхах: причини, сучасний стан проблеми та способи ії вирішення / ред. Л. Сідлович. - Львів, Б. р. - 24 с. : кол. іл.
 ВДЕТП(1).


96.   
59
К 43

Кірні, Брендан.
Подорож до дивовижного світу тварин. Навколосвітня пошукова експедиція : [для дітей мол. шк. віку] / Б. Кірні ; текст, дослідж. А. Клейбурн, пер. з англ. О. О. Лучанінова. - Харків : Ранок, 2018. - 64 с. : кол. іл.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


97.   
597.551.21(477)
К 56

Ковальчук, Александр Николаевич.
Карповые рыбы (cyprinidae) позднего миоцена юга Украины : монография / А. Н. Ковальчук ; НАН Украины, Нац. науч.-природовед. музей. - Сумы : Унив. кн., 2015. - 158 с. : ил. - Библиогр.: с. 106-126 (260 назв.). - Табл.: с.127-156
 ВЗОФ(1).


98.   
57.071.74
К 60

Колберт, Елізабет.
Шосте вимирання. Неприродна історія, написана Елізабет Колберт / Е. Колберт ; пер. з англ. В. Плискін. - Київ : Наш формат, 2017. - 280 с. : іл. - (Світоглядна література). - (New York Times Bestseller). - (Лауреат Пулітцерівської премії). - Бібліогр. в прим: с. 248-267 (243 назви). - Вибр. бібліогр.: с. 268-278
 ВДЕТП(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


99.   
577.1
К 65

Копильчук, Галина Петрівна.
Функціональна біохімія : підручник / Г. П. Копильчук ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 344 с. : рис. - Алф. покажч.: с. 329-338
 ВДЕТП(1).


100.                
502.13(477.61-751.3)
Л 83

Луганський природний заповідник / автор тексту В. А. Мороз [та ін.]. - Луганськ, 2018. - 48 с. : кол. іл., фот.
 ВЗОФ(1).


101.                
502.172
М 34

Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - Київ. - 2018. - ISBN 978-966-02-8576-7
Т. 1. - 2018. - 446 с. : табл. - (Conservation Biology in Ukraine ; Вип. 7. Т. 1). - Бібліогр. в кінці ст.
 ВДЕТП(1).

102.                
502.172
М 34

Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - Київ. - 2018. - ISBN 978-966-02-8576-7
Т. 2. - 2018. - 456 с. : табл. - (Conservation Biology in Ukraine ; Вип. 7. Т. 2). - Бібліогр. в кінці ст.
 ВДЕТП(1).

103.                
553.98
Н 34

Нафтогазоносність імпактних структур України : [монографія] / І. Д. Багрій [та ін.] ; гол. ред. І. Д. Багрій ; Наук.-координац. центр новіт. технологій пошуку вуглеводнів, Ін-т геолог. наук НАН України, Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2018. - 504 с. : іл., рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
 ВДЕТП(1).


104.                
502.13(477.62-751.3)
Н 35

Національний природний парк "Меотида". - Донецьк, 2018. - 24 с. : кол. іл.
 ВЗОФ(1), ВДЕТП(1).


105.                
594.1
П 43

Погребняк С. Г.
Двостулкові молюски (Mollusca: Bivalvia).  : каталог колекцій зоологічного музею ННПМ НАН України / С. Г. Погребняк, Е. М. Сєдишева, О. В. Корнюшин ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Зоолог. музей. - Київ, 2008. - 154 с.
 ВЗОФ(1).


106.                
572.5
С 82

Стороженко, Галина Валеріївна.
Людина та її тіло : [для дітей мол. шк. віку] / Г. В. Стороженко. - Харків : Ранок, 2018. - 64 с. : кол. іл. - (Пізнаємо та досліджуємо). - Алф. покажч.: с. 62
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


107.                
543.429.24
С 87

Структурний та функціональний синтез радіоелектронних засобів імпульсної спектроскопії ядерного квадрупольного резонансу : монографія / А. П. Саміла [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 232 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 214-231(223 назви)
 ВДЕТП(1).


108.                
59
Т 26

Тварини / пер. з англ. А. Мішти. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 160 с. : кол. іл. - Алф. покажч.: с. 152-155
 ВДЕТП(1), ЮНФ (АБ)(1).


109.                
59
Х 19

Ханачкова, Павла.
Невже це все правда? Міфи й упередження про тварин : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / П. Ханачкова ; пер. з англ. В. Делегач ; худож. Лін Дао. - Харків : Ранок, 2018. - 38 с. : кол. іл.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


110.                
528.94:631.44
Ч-48

Черлінка, Василь Романович.  Геоінформаційні системи в картографуванні ґрунтового покриву : навч. посіб. / В. Р. Черлінка, Ю. М. Дмитрук ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. - 2018
Ч. 1. - 2018. - 100 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 95 . - Бібліогр. в підстрок. прим.
 ЧЗ(1).



111.                
524.8
Г 17

Ґальфар, Кристоф.
Всесвіт на долоні. Подорож крізь простір, час та за їхні межі / К. Ґальфар ; пер. з англ. Т. Цимбал. - 2-е вид. - Київ : Yakaboo publishing, 2018. - 312 с. - Бібліогр.: с. 299-300. - Покажч.: с. 301-310
 ВДЕТП(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).



Прикладні науки. Техніка (60, 62, 64-69)

112.                
629.73
Р 83

Ружичка, Олджих.
Історія літаків : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / О. Ружичка ; худож.: Т. Перницький, Н. Мойзесова ; пер. з англ. В. Делегач. - Харків : Ранок, 2018. - 32 с. : кол. іл. - (Історія винаходів)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


113.                
655.58(477.83-25)
Ф 80

Форумологія: носійка історій про явище Форуму видавців у Львові. Форумологія: Я - BookForum : альм. творів учасників 25 BookForum. - кн.-перекр. - Львів : Форум видавців, 2018. - 176+80 с. : іл., портр.
 ВФФ(1).


114.                
621.941
Т 33

Теорія різання : метод. вкаівки до практ. робіт / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. - 2018
Ч. 1 : Токарна обробка / уклад. В. В. Славін. - 2018. - 32 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 28 (5 назв)
 ВДЕТП(1).


115.                
659.126(477)
Д 37

10 успішних українських брендів. - Брустурів : Дискурсус, 2017. - 192 с.
 ВДЕТП(1), ЮНФ (АБ)(1).


Охорона здоров’я. Медичні науки (61)

116.                
616.894
Б 87

Бредесен, Дейл.
Альцгеймер - не вирок! ReCODE: перша програма лікування й профілактики спаду когнітивних функцій / Д. Бредесен ; пер. з англ. О. Бершадська. - Київ : BookChef, 2018. - 336 с. :  дод. - Бібліогр.: с. 321-332
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


117.                
611
Т 13

Таверньє, Сара.
Анатомія. Картографія людського тіла. Організм людини як велике місто. 600 м'язів, 8 м. кишківника, тонна інформації, 206 кісток : для дітей дошк. віку; пер. з фр. / С. Таверньє, О. Веріль ; текст Ж. Ґішар. - Харків : Ранок, 2018. - 46 с. : кол. іл. - (Крутезна інфографіка)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).



Мистецтво. Спорт (7)

118.                
74(477.85)
В 42

Від землі - до Сонця. Друга Всеукраїнська виставка сучасного декоративно-ужиткового мистецтва : каталог / Упр. культ. Чернівецької облдержадмін., Упр. культ. Чернівецької міськради, Нац. спілка худож. України, Чернівецька обл. орг. Нац. спілки худож. України ; авт. ідеї, упоряд. Г. Кривобок. - Чернівці : Друк Арт, 2017. - 120 с. : кол. іл., фот.
 ВМ(1).


119.                
7.037(100)
В 57

Владимирська, Ганна.
Мистецтво розуміти мистецтво. Артмісія: від імпресіонізму до абстракції / Г. О. Владимирська. - Київ : Перун : Ірпінь, 2017. - 288 с.
 ВМ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


120.                
7.011
Г 64

Ґомперц, Вілл.
Думай, як митець І живи на повну / В. Ґомперц ; пер. з англ. М. Ільницької. - Київ : ArtHuss, 2018. - 176 с. : іл.
 ВМ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


121.                
7.03(100)
Г 64

Ґомперц, Вілл.
Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі / В. Ґомперц ; пер. з англ.: Л. Белея, І. Зайцевої, А. Корягіної. - Київ : ArtHuss, 2017. - 488 с. : іл., вкл. арк.
 ВМ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


122.                
784(477)
Ж 86

Жуков, Олександр.
Лине пісня понад краєм. Пісні на вірші Василя Васкана / О. Жуков. - Чернівці : Родовід, 2018. - 100 с. : нот.
 ВКР(1)


123.                
792.02
К 41

Кінзерська, Тетяна.
Перехрестя (інсценізація роману С. Процюка "Інфекція") та інше / Т. П. Кінзерська. - Полтава : Полтавський літератор, 2018. - 72 с.
 ВМ(1).


124.                
7.071.1
К 32

Квінн, Бріджит.
Неймовірні. П'ятнадцять жінок, які творили мистецтво та історію / Б. Квінн ; пер. з англ. Р. Свято ; худож. Л. Конгдон. - Київ : ArtHuss, 2018. - 224 с. : іл.
 ВМ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

125.                
7.036(477)
П 84

Кирил Проценко. Палкий = Kirill Protsenko. Impassioned : [каталог виставки] / упоряд.: О. Соловйов, К. Тихоненко. - Київ : Мистецький арсенал, 2018. - 156 с. : іл.
 ВМ(1).


126.                
792.2.071.2(477)
К 61

Коломієць, Ростислав Григорович.
Лесь Курбас / Р. Г. Коломієць ; худож.-оформлювач О. Д. Кононученко. - Харків : Факт, 2018. - 124 с.
 ВМ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


127.                
75.03(100)
К 88

Кублицький, Віктор.  Юнацтву про мистецтво / В. Кублицький. - Київ : Мистецтво
Кн. 1. - 2018. - 56 с. : кол. іл.
 АБ(1), ВМ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


128.                
75.03(100)
К 88

Кублицький, Віктор.  Юнацтву про мистецтво / В. Кублицький. - Київ : Мистецтво. - 2018
Кн. 2. - 2018. - 56 с. : кол. іл.
 ВМ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


129.                
796.42
Л 38

Легка атлетика : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: І. О. Ячнюк, Ю. Б. Ячнюк, М. Ю. Ячнюк. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 164 с. : рис. - Бібліогр.: с. 161-162
 ЧЗ(1).


130.                
78.071.1(477)
В 31

Михайло Вербицький. Симфонії = Symphonies by Mykhaylo Verbytsky : монографія / текст Л. Назар-Шевчук ; упоряд. Р. Косар. - Чернівці : Букрек, 2018. - 120 с. : іл.
 ВМ(1).


131.                
796.034.2
О-64

Організація та методика спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. А. В. Гакман. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 216 с. : табл. - Бібліогр.: с. 212-215 (39 назв)
 ЧЗ(1).



132.                
784(498:477)
П 18

Паращинець, Юрій.  Рідний краю!. / Ю. Паращинець ; Союз Українців Румунії. - Бухарест
Т. ІІ : Пісні для І-ІV класів : укр. нар. та автор. пісні / зібрав, упоряд. Ю. Паращинець, ред. І. Ковач. - Бухарест : RCR Editorial, 2011. - 180 с. : іл.
 ВКР(1).


133.                
737.1(477.85)
П 32

Пивоваров, Сергій Володимирович.
Садогурський монетний двір під Чернівцями (1771-1774) : іст.-нумізмат. дослідж. / С. В. Пивоваров ; Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник. - Київ : Фенікс, 2018. - 184 с. : іл. - Бібліогр.: с. 159-182. - Бібліогр. в підстрок. прим.
 ВДЕТП(1).


134.                
7.036(477)
Р 31

Реальність ілюзії. Олександр Гнилицький : [каталог виставки] / ред., пер. О. Щур, ред., пер. Я. Стріха. - Київ : Мистецький арсенал, 2018. - 208 с. : іл.
 ВМ(1).


135.                
75.071.1(477)
С 43

Скляренко, Галина Яківна.  Українські художники: з відлиги до незалежності : у 2 кн. / Г. Я. Скляренко
Кн. 1 / Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Нац. акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучасн. мистец. - Київ : ArtHuss, 2018. - 286 с. : іл. - (Українське Мистецтво XX-XXI)
 ВМ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


136.                
75.079(477)
С 96

Сьогодні, що так і не настало. Каталог Фестивалю молодих українських художників / упоряд. К. Ю. Ботанова. - Київ : Мистецький арсенал, 2017. - 302 с. : іл.
 ВМ(1).


137.                
72.03(100)
Т 13

Таверньє, Сара.
Дива архітектури. 5 континентів, 80 країн, тонна інформації : атлас; [для дітей дошк. віку] / С. Таверньє, О. Веріль ; пер. з фр. В. Делегач. - Харків : Ранок, 2018. - 46 с. : кол. іл. - (Крутезна інфографіка)
 Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).



138.                
796.4
Ф 64

Фітнес з методикою викладання : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: М. В. Кожокар, О. В. Ківерник. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 80 с. : іл. - Бібліогр.: с. 76-78(28 назв)
 ЧЗ(1).


139.                
796.011
Т 33

Теорія і методика фізичної культури : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: М. Ю. Ячнюк, Ю. Б. Ячнюк, І. О. Ячнюк. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. - 312 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.
 ЧЗ(1), АБ(1).


140.                
745.52(477.85/.87)(082)
У 45

"Українське ліжникарство: історія, проблеми, перспективи", Наук.-практ. конф. (2018 ; Чернівці).
Українське ліжникарство: історія, проблеми, перспективи:  : матер. наук.-практ. конф.,  м. Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р. / Український культ. фонд, Учбово-метод. центр культ. Буковини, Проект "Відродження буковинського ліжникарства". - Чернівці : Друк Арт, 2018. - 88 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
 ВМ(1), ВДЕТП(1), ВКР(1).

141.                
7.036(477)
У 45

"Український фолькмодерн 2018", Всеукр. трієнале (IV ; 2018 ; Чернівці).
Український фолькмодерн 2018". IV Всеукраїнське трієнале : каталог виставки / Чернівецька обл. орг. нац. спілки худож. України, Упр. культури Чернівецької міськ. ради, Центр культ. "Вернісаж", Чернівецький худож. музей. - Чернівці : Друк Арт, 2018. - 52 с. : кол. іл.
 ВМ(1).


142.                
75.021.32(477:470)(084)
Ч-49

Черній, Віталій.
Акварельні етюди = Акварельные этюды / В. Черній. - Київ, 2013. - 96 с. : кол. іл.
 ВМ(1), ВЗОФ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


143.                
7.038(477)
F63

FLASHBACK: Українське медіа-мистецтво 1990-х = Ukrainian media art of the 1990s : каталог виставки. - Київ : Мистецький арсенал, 2018. - 180 с. : іл.
 ВДІМ(1).


Мова. Мовознавство. Літературознавство (80-82)

144.                
811.162.1
Б 61

Біленька-Свистович, Леся Володимирівна.
Польська мова. (1-й рік навчання) = Jezyk polski (1. rok nauczania) : для закл. заг. серед. освіти з навчанням укр. мовою. 5 кл. / Л. В. Біленька-Свистович, Є. Ковалевський, М. О. Ярмолюк. - 2-е вид., доопрац. - Чернівці : Букрек, 2018. - 176 с. : кол. іл.
 ЮНФ (АБ)(1)


145.                
811.161.2
Б 67

Бичкова, Тетяна Сергіївна.
Українська мова за професійним спрямуванням : (для студ. географ. ф-тів); практикум / Т. С. Бичкова, М. І. Івасюта ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 160 с.
 ЧЗ(1).


146.                
811.162.1
В 65

Войцева, Олена Андріївна.
Польська мова : підруч. для 1 кл. закл. заг. серед. освіти з навчанням укр. мовою = Jezyk polski : podr. dla kl. 1 szkol ogolnoksztalcacych z ukr. jezykiem nauczania / О. А. Войцева, Т. Г. Бучацька. - Чернівці : Букрек, 2018. - 128 с. : кол. іл.
 ЮНФ (АБ)(1)


147.                
811.161.2
Г 12

Гаврилюк, Людмила Григорівна.
Пізнаю українську грамоту : навч. посіб. для закл. заг. серед. освіти / Л. Г. Гаврилюк, Л. Ю. Булега. - Чернівці : Букрек, 2018. - 120 с. : кол. іл.
 ЮНФ (АБ)(1).


148.                
811.161.2
Г 37

Герасименко, Валерія Вікторівна.
Вчимося говорити українською : навч. посіб. для закл. заг. серед. освіти з навчанням рум. мовою / В. В. Герасименко. - Чернівці : Букрек, 2018. - 64 с. : кол. іл.
 ЮНФ (АБ)(1).


149.                
81'25
О-64

Організація перекладацької практики : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: І. М. Микитюк, Л. Я. Нагірний. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 84 с. : табл.
 ЧЗ(1).


150.                
811.161.2
П 54

Полякова, Людмила Олександрівна.
Український орфографічний словник з граматичними таблицями + короткий правописний коментар. 80000 слів / Л. О. Полякова. - Харків : Торсінг плюс, 2017. - 496 с. : табл. - (Словник)
 ДБВ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


151.                
811.161.2
П 77

Прислів'я та приказки з поясненнями. 1-4 класи / авт.-уклад. М. М. Булахова. - Харків : Торсінг : Навч. л-ра, 2019. - 96 с. : іл. - (Початкова школа)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


152.                
811.163.1
С 42

Скаб, Марія Василівна.
Старослов'янська мова  : модульний курс : навч.-метод. посіб. / М. В. Скаб, Г. С. Артеменко ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 112 с. - Бібліогр.: с. 17-29 (145 назв)
 ЧЗ(1).


153.                
811.1/.2
Ф 33

Федорова, Анастасія Олександрівна.
Становлення правової термінологічної семантики в індоєвропейських мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / А. О. Федорова ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2019. - 24 с.
 ВЗОФ(1).


154.                
811.161.2
Я 72

Ярещенко, Артур Петрович.
Сучасний фразеологічний словник української мови / А. П. Ярещенко, В. І. Бездітко, О. В. Козир. - Харків : Навч. л-ра, 2018. - 640 с. - (Словник)
 ДБВ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


155.                
811.111
E56

English for Philologists : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Л. Г. Гладскок, Н. Г. Головацька, Т. В. Рубанець. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 224 с. : рис.
 ВДІМ(1).


Художня література  (821)

156.                
821.512.19(477)
А 60

Алядін, Шаміль.
Мердивен : кримськотатар. проза укр.; пер. з кримськотатар. і рос. / Ш.  Алядін. - Київ : Майстер кн. : К.І.С., 2018. - 300 с. : іл. - (Кримськотатарська проза українською)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


157.                
821.161.2'06
А 66

Андрусяк, Іван.
Зайчикова книжечка : віршоказки; [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / І. Андрусяк ; намал. О. Кузнецова. - Київ : Фонтан казок, 2019. - 48 с. : кол. іл.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).



158.                
821.161.2'06
А 66

Андрусяк, Іван.
Третій сніг : повість-казка; [для сімейного читання з дітьми мол. шк. віку] / І. Андрусяк ; намал. О. Кузнецова. - 3-тє вид., оновл. - Київ : Фонтан казок, 2019. - 120 с. : кол. іл. - (Добрі пригоди)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).



159.                
821.161.2'06
А 66

Андрухович, Юрій.
Рекреації. Як ми вбили Пятраса : роман; оповідання / Ю. І. Андрухович. - Харків : Фабула : Ранок, 2017. - 240 с. - (Сучасна проза України)
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


160.                
821.161.2(498)
А 79

Арделян, Іван.
Руки до неба : поезії / І. Арделян. - Бухарест : Мустанг, 2002. - 288 с.
 ВКР(1).


161.                
821.111
А 92

Аткінсон, Кейт.
За лаштунками в музеї : [роман] / К. Аткінсон ; пер. з англ. Я. Стріха. - Київ : Наш формат, 2018. - 352 с.
 АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


162.                
821.111
А 92

Аткінсон, Кейт.
Руїни бога : [роман] / К. Аткінсон ; пер. з англ. Я. Стріха. - Київ : Наш формат, 2017. - 416 с.
 АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


163.                
821.163.42
Б 87

Брлек, Ален.
Вибрані вірші = Izabrane pjesme / А. Брлек ; пер. з хорват. А. Татаренко ; Форум видавців. - Львiв, 2018. - 40 с.
 АБ(1).


164.                
821.161.2(71)
В 19

Василів-Базюк, Любов Йосипівна.
П'ять колосків : іст. повість / Л. Й. Василів-Базюк. - 2-е вид., перероб. i доп. - Чернівці : Букрек, 2018. - 324 с.
 ВЗОФ(1).


165.                
821.161.2'06
В 19

Васкан, Василь Васильович.
Моя родина - Катерина / В. В. Васкан, К. Вудвуд. - Чернівці : Золоті литаври, 2018. - 76 с. : фот. - (Родина)
 ВКР(1).


166.                
821.161.2'06
В 19

Васкан, Василь Васильович.
Сім доріг / В. В. Васкан, В. Калетник. - Чернівці : Родовід, 2018. - 56 с. : іл., ноти. - (Родина)
 ВКР(1)


167.                
821.133.1
В 35

Верн, Жуль.
Париж двадцятого століття : роман / Ж. Верн ; пер. з фр. М. Абрамова. - Київ : Вид-во Жупанського, 2018. - 248 с. : іл. - (Майстри світової прози)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


168.                
821.161.2'06
В 48

Винничук, Юрій Павлович.
Аптекар : роман / Ю. П. Винничук. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 320 с. : іл.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


169.                
821.161.2'06
В 48

Винничук, Юрій Павлович.
Казки веселі і сумні : для дітей дошк. віку / Ю. П. Винничук ; худож. І. Борисової. - Харків : Бібколектор, 2017. - 24 с. : іл. - (Дитячий світ)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


170.                
821.161.2'06
В 48

Винничук, Юрій Павлович.
Танґо смерті : роман / Ю. П. Винничук ; худож.-оформлювач О. М. Іванова. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 382 с.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

171.                
821.111(71)
В 79

Воттс, Пітер.
Сліпобачення : роман / П. Воттс ; пер. з англ.: А. Пітик, К. Грицайчук. - Київ : Вид-во Жупанського, 2018. - 384 с. - (Ad Astra)
 АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


172.                
821.111
В 88

Вулф, Вірджинія.
Флаш : біограф. нарис / В. Вулф ; пер. з англ. Н. Семенів. - Київ : O. K. Publishing, 2017. - 176 с.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


173.                
821.14'02
Г 43

Гесіод
Походження богів. Роботи і дні. Щит Геракла / Гесіод ; пер. з давньогрец. А. Содомора. - Львів : Л-ра та мистец., 2018. - 136 с. - (Бібліотека античної літератури)
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


174.                
821.134.2
Г 21

Ґарсія Лорка, Федеріко.
Чотири короткі п'єси / Ф. Ґарсія Лорка ; пер. з ісп. Д. Дроздовський ; мал. Ф. Ґарсія Лорки. - Київ : Пульсари, 2017. - 64 с. : іл. - (Класика)
 АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


175.                
821.112.5(493)
Г 34

Ґенехтен, Ґвідо Ван.
Неймовірна, але правдива історія про динозаврів : [для дітей дошк. віку] / Ґ. Ґенехтен ; пер. з нідерл. Т. В. Маслова. - Харків : Ранок, 2018. - 32 с. : кол. іл.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


176.                
821.161.1
Г 58

Гоголь, Микола.
Ніч напередодні Різдва : [повість] / М. Гоголь ; пер. з рос. О. Кобелецька. - Київ : Форс Україна, 2017. - 96 с. : іл.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


177.                
821.161.2'06
Г 65

Гончар, Олесь Терентійович.  Щоденники : у 3 т. / О. Т. Гончар ; упоряд., підгот. текстів В. Гончар. - Київ : Веселка. - 2008. - ISBN 978-966-01-0484-6
Т. 1 : 1943-1967. - 2-е вид., випр. - 2008. - 456 с. : фот., портр. - Імен. покажч.: с. 445-455
 АБ(1).


178.                
821.161.2'06
Г 65

Гончар, Олесь Терентійович.  Щоденники : у 3 т. / О. Т. Гончар ; упоряд., підгот. текстів В. Гончар. - Київ : Веселка. - 2008. - ISBN 978-966-01-0484-6
Т. 2 : 1968-1983. - 2-е вид., випр. - 2008. - 608 с. : фот., портр. - Імен. покажч.: с. 589-607
 АБ(1).


179.                
821.161.2'06
Г 65

Гончар, Олесь Терентійович.  Щоденники : у 3 т. / О. Т. Гончар ; упоряд., підгот. текстів В. Гончар. - Київ : Веселка. - 2008. - ISBN 978-966-01-0484-6
Т. 3 : 1984-1995. - 2-е вид., випр. i доп. - 2008. - 648 с. : фот., портр. - Імен. покажч.: с. 618-646
 АБ(1).


180.                
821.111(492)
Г 78

Ґраф, Мартен ван дер.
Вибрані вірші = Selected poems / М. Ґраф ; пер. з англ. Л. Грицюк ; Форум видавців. - Львiв, 2018. - 32 с.
АБ(1).




181.                
821.111(73).09
Д 47

Дірборн, Мері.
Гемінґвей / М. Дірборн ; пер. з англ. Г. Шпак. - Київ : Наш формат, 2018. - 640 с. - Бібліогр.: с. 634-640
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


182.                
821.161.2'06
Д 18

Даниленко, Володимир.
Свято гарбузової княгині. Любовні історії і не тільки : антологія трьох приятелів / В. Даниленко, О. Жовна, В. Ґабор. - Львів : Піраміда, 2017. - 244 с. - (Приватна колекція)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


183.                
821.161.2'06
Д 31

Демська, Леся.
Літо психіатра : роман / Л. Демська. - 2-е вид., без змін. - Київ : Легенда, 2019. - 176 с. - (Ефектна серія)
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


184.                
821.111(417)
Д 42

Джойс, Джеймс.
Улісс : [роман] / Д. Джойс ; пер. з англ.: О. Терех, О. Мокровольський. - Київ : Вид-во Жупанського, 2018. - 760 с.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


185.                
821.111
Д 62

Дойл, Артур Конан.
Долина страху : [повість] / А. К. Дойл ; пер. з англ. Є. Тарнавського ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2018. - 192 с. - (Істини)
 АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


186.                
821.111
Д 62

Дойл, Артур Конан.
Його прощальний уклін : [повісті] / А. К. Дойл ; пер. з англ. Є. В. Тарнавського ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2018. - 160 с. - (Істини)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


187.                
821.111
Д 62

Дойл, Артур Конан.
Скандал у Богемії : [оповідання] / А. К. Дойл ; пер. з англ. Є. В. Тарнавського ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2018. - 224 с. - (Істини)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЧЗ(1).


188.                
821.161.2'06
Д 71

Дочинець, Мирослав Іванович.
Бранець Чорного лісу : версія роману "Вічник" для юнацтва / М. І. Дочинець. - Львів : Л-ра та мистец., 2018. - 292 с. : іл.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


189.                
821.161.2'06
Д 71

Дочинець, Мирослав Іванович.
Зряче перо : роман із аркушем / М. І. Дочинець. - Львів : Л-ра та мистец., 2018. - 288 с.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1)


190.                
821.111(73)
Д 72

Драйзер, Теодор.
Стоїк : роман / Т. Драйзер ; пер. з англ. О. А. Юдіна. - Харків : Орбіта, 2017. - 384 с.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


191.                
821.111(73)
Д 72

Драйзер, Теодор.
Титан : [роман] / Т. Драйзер ; пер. з англ. Є. Тарнавського. - Харків : Орбіта, 2018. - 672 с.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

192.                
821.111(73)
Д 72

Драйзер, Теодор.
Фінансист : роман / Т. Драйзер ; пер. з англ. О. А. Концевич. - Київ : Довженко Букс, 2017. - 640 с.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

193.                
821.161.2'06
Д 99

Дяченко, Марина.
Дивовижні пригоди звичайних речей : для дітей дошк. віку / М. Дяченко, С. Дяченко ; пер. з рос. О. Негребецького ; іл. Д. Кавеліної ; худож.-оформлювач В. М. Карасик. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 32 с. : кол. іл. - (Дитячий світ)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(2).


194.                
821.161.2'06
Д 99

Дяченко, Марина.
Зло не має влади : роман / М. Дяченко, С. Дяченко. - Харків : Фоліо, 2018. - 320 с. - (Світи Марини та Сергія Дяченків)
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


195.                
821.161.2'06
Д 99

Дяченко, Марина.
Пандем : роман / М. Дяченко, С. Дяченко ; пер. з рос. О. Негребецького. - Харків : Орбіта, 2018. - 304 с.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


196.                
821.161.2'06
Д 99

Дяченко, Марина.
Цифровий : роман / М. Дяченко, С. Дяченко ; пер. з рос. О. Негребецького. - Харків : Орбіта, 2018. - 336 с.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


197.                
821.161.2'06
Є 96

Єшкілєв, Володимир.
Ситуація "нуль", або Побачити Алькор : роман / В. Л. Єшкілєв. - Харків : Фабула : Ранок, 2017. - 384 с. - (Сучасна проза України)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


198.                
821.161.2'06
І-19

Іваничук, Роман Іванович.
Край битого шляху / Р. І. Іваничук ; упоряд.: Н. Л. Бічуя, В. В. Габор, Н. Р. Іваничук. - Харків : Орбіта, 2018. - 448 с.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


199.                
821.161.2'06
І-19

Іваничук, Роман Іванович.
Мальви : роман, есей / Р. І. Іваничук ; упоряд.: Н. Л. Бічуя, В. В. Ґабор, Н. Р. Іваничук. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 242 с.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


200.                
821.161.2'06
І-19

Іваничук, Роман Іванович.
Осінні узори : новели та оповід. / Р. І. Іваничук. - Харків : Орбіта, 2018. - 302 с.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


201.                
821.161.2'06
І-19

Іваничук, Роман Іванович.
Хресна проща : роман / Р. І. Іваничук. - Харків : Орбіта, 2018. - 288 с.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


202.                
821.111(73)
І-78

Ірвінг, Джон Вінслоу.  Доки я тебе не знайду : роман / Д. Ірвінг ; пер. з англ. О. Тільна. - Харків : Фабула; Харків : Ранок. - 2018. - ISBN 978-617-09-4213-5
Т. І. - 2018. - 480 с. - (Бестселер)
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).



203.                
821.111(73)
І-78

Ірвінг, Джон Вінслоу.  Доки я тебе не знайду : роман / Д. Ірвінг ; пер. з англ. О. Тільна. - Харків : Фабула; Харків : Ранок. - 2018. - ISBN 978-617-09-4213-5
Т. ІІ. - 2018. - 448 с. - (Бестселер)
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).



204.                
821.161.2'06
К 38

Кідрук, Макс.
Не озирайся і мовчи : роман / М. Кідрук. - 2-е вид. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 510 с.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


205.                
821.111
К 42

Кіплінг, Редьярд.
Як і чому : казки: [для ст. дошк. та мол. шк. віку] / Р. Кіплінг ; пер. з англ. Л. Солонька ; мал. С. Артюшенка. - Київ : Веселка, 2018. - 112 с. : іл.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


206.                
821.161.2(498)
К 56

Ковач, Іван.  "Сміються, плачуть солов'ї..." : укр. поезія в портретах-просвітліннях / І. Ковач ; ред. І. Ковач ; Союз Українців Румунії. - Бухарест : RCR Editorial. - ISBN 978-973-1939-58-2
Т. ІІ. - 2014. - 308 с. : портр.
 ВКР(1).


207.                
821.161.1'06
К 59

Козлов, Григорій.
Замах на мистецтво : арт-детектив / Г. Козлов ; пер. із рос. С. Ушкалова. - Київ : ArtHuss, 2018. - 336 с. : іл.
 ВМ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


208.                
821.161.2'06
К 59

Кокотюха, Андрій Анатолійович.
Адвокат із Личаківської : [роман] / А. А. Кокотюха ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 286 с.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).


209.                
821.161.2'06
К 59

Кокотюха, Андрій Анатолійович.
Офіцер із Стрийського парку : [роман] / А. А. Кокотюха ; худож.-оформлювач В. М. Карасик. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 286 с : іл.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).


210.                
821.161.2'06.09
К 60

Колискар / упоряд.: В. М. Довгий, В. Т. Джуран. - Чернівці : Місто, 2018. - 64 с. : фот.
 ВКР(1)


211.                
821.161.2'06
К 64

Кононенко, Олексій Анатолійович.
Сонце і Місяць : казки та легенди про давніх слов'ян / О. А. Кононенко ; худож. Я. Кернер-Вернер. - Київ : Зеленський В. Л., 2018. - 176 с. : кол. іл.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


212.                
821.161.2(498)
К 69

Корсюк, Микола.
Яйце-райце : поезії / М. Корсюк. - Плоєшти : LVS Crepuscul, 2005. - 176 с.
 ВКР(1).


213.                
821.161.2'06
К 78

Кралюк, Петро Михайлович.
Справжній Мазепа : [роман] / П. М. Кралюк ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 222 с. : іл.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).



214.                
821.161.2'06
К 89

Кукульняк, Василь Дмитрович.
Босоніжка : повість-казка для дітей серед. шк. віку / В. Д. Кукульняк. - Чернівці : Місто, 2018. - 32 с. : кол. іл.
 ВКР(1).


215.                
821.161.2'06
К 89

Кукульняк, Василь Дмитрович.  Вибрані твори / В. Д. Кукульняк. - Чернівці : Місто. - 2018
Т. 1 : Казки для дітей мол. і серед. шк. віку. - 2018. - 248 с. : іл.
 АБ(1), ВКР(1).


216.                
821.161.1(477)'06
К 93

Курков, Андрій Юрійович.
Львівська гастроль Джимі Хендрікса : роман / А. Ю. Курков ; пер. з рос. В. С. Бойка ; худож.-оформлювач О. Г. Жуков. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 446 с.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


217.                
821.161.1(477)'06
К 93

Курков, Андрій Юрійович.
Остання любов президента : [роман] / А. Ю. Курков ; пер. з рос. В. С. Бойка ; худож.-оформлювач І. В. Осипов. - Харків : Бібколектор, 2018. - 574 с.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


218.                
821.161.1(477)'06
К 93

Курков, Андрій Юрійович.
Приятель небіжчика : [романи] / А. Ю. Курков ; пер. з рос.: Л. Герасимчука, В. Бойка. - Харків : Фоліо, 2018. - 236 с.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


219.                
821.161.1(477)'06
К 93

Курков, Андрій Юрійович.
Сірі бджоли : роман / А. Ю. Курков ; пер. з рос. К. П. Ісаєнко ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2018. - 304 с.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


220.                
821.111(94)
Л 55

Лі, Енді.
Не смій читати цю книжку / Е. Лі ; пер. з англ. К. Перконос ; іл. Г. Мак-Кензі. - Київ : Маміно, 2018. - 28 с. : кол. іл.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


221.                
821.111(73)
Л 44

Лендон, Марґарет.
Анна і Король Сіаму : роман / М. Лендон ; пер. с англ. Г. Яновська. - Харків : Фабула : Ранок, 2018. - 576 с.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


222.                
821.161.2(73)'06
Л 87

Лущевська, Оксана.
Велет нам програє! / О. Лущевська ; малювала А. Брайловська. - Харків : Ранок, 2018. - 32 с. : іл. - (Читальня : рівень 1)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


223.                
821.135.1(477)
Л 96

Лютик, Мірча Савович.
Зворотні обрії : поезії / М. С. Лютик ; пер. з рум. В. Колодія. - Чернівці : Букрек, 2018. - 144 с. : портр.
 ВКР(1).


224.                
821.161.2'06
М 14

Майдан від першої особи / Укр. ін-т нац. пам'яті. - Київ
Вип. 3 : Регіональний вимір : у 2 ч. Ч. 1 : Автономна Республіка Крим - Луганська область / уклад. О. Білобровець [та ін.]. - Київ : К.І.С., 2017. - 416 с. : іл., фот.
 ЧЗ(1), ВКР(1).


225.                
821.161.2'06
М 14

Майдан від першої особи / Укр. ін-т нац. пам'яті. - Київ
Вип. 3 : Регіональний вимір : у 2 ч. Ч. 2 : Львівська - Чернігівська області / уклад. Г. Боднар [та ін.]. - Київ : К.І.С., 2018. - 432 с. : іл., фот.
 ВКР(1), ЧЗ(1).



226.                
821.161.2'06
М 19

Малик, Галина.  Вуйко Йой і Лишиня : фентезі для найменших: [трилогія] / Г. Малик. - Київ : Каламар
Кн. 1 / худож. Г. Олійко. - 2017. - 128 с. : кол. іл.
 АБ(1).


227.                
821.161.2'06
М 22

Мамчич, Олеся.
Електромобіль Сашко : [оповідання] / О. Мамчич ; малювала А. Брайловська. - Харків : Ранок, 2018. - 48 с. : іл. - (Читальня : рівень 2)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


228.                
821.161.2.09
М 47

Меленчук, Ольга Василівна.
Традиції Тараса Шевченка у творчості Костянтини Малицької : метод. розробка / О. В. Меленчук ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 24 с. - Бібліогр.: с. 22-23 (15 назв)
 ВКР(1).


229.                
821.161.2'06
М 48

Мельник, Галина Терентіївна.
Казковий зорепад : казки для дітей мол. та серед. шк. віку / Г. Т. Мельник. - Чернівці : Друк Арт, 2018. - 32 с. : кол. іл.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


230.                
821.161.2'06
М 48

Мельникова, Діана.
Розбишацький детектив : повість; [для дітей серед. шк. віку] / Д. Мельникова ; худож. М. Гермашева. - Київ : Фонтан казок, 2019. - 208 с. : іл. - (Книжка про мене)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


231.                
821.161.2.09
М 48

Мельничук, Богдан Іванович.
Олесь Гончар і Буковина : літ.-краєзн. дослідж. / Б. І. Мельничук ; наук. ред. О. Меленчук. - Чернівці : Місто, 2018. - 80 с. : іл. - Бібліогр.: с. 66-68 (25 назв)
 ВКР(2), ВЗОФ(1), ЧЗ(1).


232.                
821.111(73)
М 80

Моррісон, Тоні.
Кохана : роман / Т. Моррісон ; пер. з англ. С. Орлової. - Харків : Фабула : Ранок, 2017. - 368 с. - (Лауреати). - (Нобелівська та Пулітцерівська премії)
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


233.                
821.161.2'06
Н 19

Назарук, Володимир Володимирович.
Я - театр : [поезія] / В. В. Назарук. - Чернівці : Букрек, 2018. - 64 с. : іл.
 АБ(1).


234.                
821(450)
Н 54

Нері, Валентіна.
Вибрані вірші = Selected poems / В.  Нері ; пер. з англ. Г. Шиян ; Форум видавців. - Львiв, 2018. - 20 с.
 АБ(1).


235.                
821.113.5
Н 55

Несбьо Ю.
Спаситель : скандинавський гостросюжет. роман / Ю. Несбьо ; пер. Ю. В. Григоренко ; худож.-оформлювач Д. О. Самойленко. - Харків : Фоліо, 2014. - 510 с. - (Карта світу)
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).

236.                
821.113.5
Н 55

Несбьо, Ю.
Кров на снігу ІІ. Ще більше крові : [роман] / Ю. Несбьо ; пер. з норв. В. Чайковського. - Харків : Фоліо, 2018. - 288 с. - (Карта світу)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

237.                
821.222.1
О-57

Омар Хайям
Рубаят / Омар Хайям ; поет. інтерпрет. Г. В. Латника. - Київ : Перун : Ірпінь, 2017. - 352 с. : іл. - (Поетична поличка "Перуна")
 ЮНФ (АБ)(1).


238.                
821.111
О-63

Орвелл, Джордж.
Данина Каталонії / Д. Орвелл ; пер. з англ. І. Савюк. - Київ : Вид-во Жупанського, 2019. - 240 с. - (Майстри світової прози)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


239.                
821.111
О-63

Орвелл, Джордж.
У злиднях Парижа і Лондона : [роман] / Д. Орвелл ; пер. з англ. Є. Поляков. - Київ : Вид-во Жупанського, 2017. - 232 с. - (Майстри світової прози)
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


240.                
821.163.41
П 12

Павич, Мілорад.
Остання любов у Царгороді : посіб. для ворожіння / М. Павич ; пер. з серб. Н. Т. Чорпіти ; худож.-оформлювач В. М. Карасик. - Харків : Фоліо, 2018. - 160 с. - (Карта світу)
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


241.                
821.161.2'06
П 12

Павличко, Дмитро Васильович.
Живиця : новели, оповід., кіносценарії / Д. В. Павличко. - Київ : Основи, 2017. - 336 с.
 АБ(1), ЧЗ(1).


242.                
821.161.2'06
П 12

Пагутяк, Галина Василівна.
Жорстокість існування : кн. есеїстична: роман-есей, есеї, щоденникові записи / Г. В. Пагутяк. - Львів : Піраміда, 2017. - 280 с. - (Приватна колекція). - (Книга есеїстична)
АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


243.                
821.161.2'06
П 12

Пагутяк, Галина Василівна.
Небесна кравчиня : кн. беззахисності: романи, повісті / Г. В. Пагутяк. - Львів : Піраміда, 2017. - 300 с. - (Приватна колекція). - (Книга беззахисності)
 ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


244.                
821.161.2'06
П 12

Пагутяк, Галина Василівна.
Сентиментальні мандрівки Галичиною та інші історії : кн. мандрів / Г. В. Пагутяк. - Львів : Піраміда, 2018. - 304 с. - (Приватна колекція). - (Книга мандрів)
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


245.                
821.111
П 18

Пармар, Сандіп.
Вибрані вірші = Selected poems / С. Пармар ; пер. з англ. Г. Шиян ; Форум видавців. - Львів, 2018. - 44 с.
 АБ(1).


246.                
821.161.1(477)'06
П 57

Попаденко, Антон Игоревич.
Тревожащие разум мысли : поэзия / А. И. Попаденко. - Черновцы : Друк Арт, 2018. - 120 с.
 АБ(1)


247.                
821.161.2.09
П 78

Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри "Коронації слова" : кол. моногр. / наук. ред.: Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. О. Бровко. - Чернівці : Букрек, 2018. - 224 с. - (Коронація слова). - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в підстрок. прим.
 ЧЗ(1).


248.                
821.161.2'06
П 84

Процюк, Степан.
Травам не можна помирати : роман / С. Процюк. - 2-е вид., без змін. - Київ : Легенда, 2019. - 256 с. - (Мислива серія)
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


249.                
821.161.2'06
Р 41

Рєпіна, Олена.
Всміхнися, жінко : поезії / О. Рєпіна. - Чернівці : Букрек, 2018. - 128 с.
 АБ(1).


250.                
821.161.2'06
Р 49

Рідне місто моє / упоряд. В. В. Слобода. - 2-е вид. - Днiпропетровськ : Ліра, 2008. - 276 с. : іл.
 ВЗОФ(1).


251.                
821.161.2(498)
Р 32

Регуш, Корнелій.
Місяць в ліхтарі : вибране / К. Регуш ; упоряд. М. Михайлюка. - Бухарест : RCR Editorial, 2014. - 484 с.
 ВКР(1).


252.                
821.161.2'06
Р 98

Рябчук, Микола.
До Чаплі на уродини та інші львівські оповідання / М. Рябчук. - Львів : Піраміда, 2017. - 228 с. - (Приватна колекція)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


253.                
821.161.2'06
С 13

Савченко-Гнатюк, Ольга Іванівна.
Казковий МіКС : [дидакт. казки для покращення підготовки дітей до навчання у школі] / О. І. Савченко-Гнатюк. - Чернівці : Друк Арт, 2018. - 72 с. : кол. іл.
 ЮНФ (АБ)(1).


254.                
821.134.2
С 18

Санчес Веґара, Марія Ісабель.
Марія Кюрі : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / М. І. Санчес Веґара ; пер. з ісп. М. Пухлій ; худож. Фрау Іза. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 28 с. : кол. іл. - (Маленьким про великих)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(2).


255.                
821.134.2
С 18

Санчес Веґара, Марія Ісабель.
Одрі Хепберн : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / М. І. Санчес Веґара ; пер. з ісп. М. Пухлій ; худож. А. Аррасола. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 28 с. : кол. іл. - (Маленьким про великих)
 - ЮНФ (АБ)(1).


256.                
821.133.1(460)
С 30

Семпрун, Хорхе.
Писати або жити : роман / Х. Семпрун ; пер. з фр. Г. Малець. - Київ : Пульсари, 2017. - 376 с. - (Бібліотека сучасної прози)
 ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


257.                
821.133.1
С 31

Сент-Екзюпері, Антуан де.
Земля людей. Нічний політ. Воєнний пілот / А. де Сент-Екзюпері ; пер. з фр. В. Б. Чайковського. - Київ : Довженко Букс, 2017. - 320 с.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


258.                
821.133.1
С 31

Сент-Екзюпері, Антуан де.
Маленький принц. Листи. Публіцистичні статті / А. де Сент-Екзюпері ; пер. з фр.: П. В. Таращука, В. С. Бойка. - Харкiв : Час читати, 2017. - 224 с. : іл.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

259.                
821.133.1
С 31

Сент-Екзюпері, Антуан де.
Цитадель : [роман] / А. де Сент-Екзюпері ; пер. з фр. П. В. Таращук. - Харків : Фоліо, 2017. - 288 с.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

260.                
821.111(71)
С 33

Сетон-Томпсон, Ернест.
Оповідання про тварин / Е. Сетон-Томпсон ; пер. з англ. А. Зозуля. - Київ : Форс Україна, 2017. - 128 с. : іл.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


261.                
821.161.2'06
С 40

Сиротюк, Валерій. (о.).
На початку було слово... : [зб. поезій, легенд, пісень] / В. Сиротюк. - Чернівці : Букрек, 2018. - 240 с. : іл.
 ВМ(1), АБ(1), ВКР(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ВЗОФ(1).


262.                
821.161.2'06
С 45

Скрябін, Кузьма.
Я, Паштєт і Армія / К. Скрябін ; худож.-оформлювач Г. В. Кісель. - Харків : Фоліо, 2018. - 224 с. - (Графіті)
 АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


263.                
821.161.2'06
С 45

Скрябін, Кузьма.
Я, "Побєда" і Берлін / К. Скрябін ; худож.-оформлювач Г. В. Кісель. - Харків : Фоліо, 2018. - 224 с. - (Графіті)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


264.                
821.161.2'06
С 57

Содомора, Андрій.
Усміх речей : етюди, образки, новели, есеї / А. Содомора. - Львів : Піраміда, 2017. - 172 с. - (Приватна колекція)
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


265.                
821.111(73)
Т 26

Твен, Марк.
Пригоди Тома Соєра : [повість] / М. Твен ; пер. з англ. Л. Білочко ; за заг. ред. Г. Кошманенко. - Київ : Форс Україна, 2017. - 272 с.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


266.                
821.161.2(498)
Т 65

Трайста, Михайло Гафія.
Верхньорівнянські оповідання / М. Трайста. - Бухарест : RCR Editorial, 2018. - 356 с.
 ВКР(1).


267.                
821.161.2'06
У 11

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / авт.-упоряд. С. Глотов [та ін.] ; худож.-оформлювач В. М. Карасик. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 542 с. : іл., фот.
 АБ(1), ВЗОФ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


268.                
821(100).09
У 51

Улюра, Ганна.
365. Книжка на кожен день, щоб справляти враження культурної людини / Г. Улюра ; худож. К. Золотарьова. - Київ : ArtHuss, 2018. - 480 с. : іл. - Покажч. авт.: с. 470-474
 АБ(1), ВМ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


269.                
821.111(73)
Ф 66

Фіцджеральд, Френсіс Скотт.
Останній магнат : роман / Ф. С. Фіцджеральд ; пер. з англ.: І. Ільїна, О. Кальниченка ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2017. - 190 с.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).

270.                
821.111(73)
Ф 43

Ферріс, Скотт.
Інґа / С. Ферріс ; пер. з англ. Д. Антонюк. - Київ : Yakaboo publishing, 2017. - 488 с. - Прим.: с. 463-482 . - Бібліогр.: с. 483-486
 ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1).

271.                
821.131.1
Ф 43

Фертіліо, Даріо.
Люди й кіборги : докум. театраліз. оповідь на шану України / Д. Фертіліо, О. Пономарева. - Київ : Пульсари, 2017. - 80 с. - (Історія і сучасність)
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).

272.                
821.112.2(436)
Ц 26

Цвейг, Стефан.
Марія Антуанетта : роман / С. Цвейг ; пер. з нім. П. В. Таращук ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2018. - 476 с.
 ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


273.                
821.111
Ч-50

Черчілль, Вінстон.
Саврола : роман / В. Черчілль ; пер. з англ. В. Носенка. - Київ : Вид-во Жупанського, 2017. - 240 с. - (Лауреати Нобелівської премії)
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

274.                
821.161.2'06
Ч-81

Чубач, Ганна.
Біла казка / Г. Чубач ; худож. Роксана. - Київ : АртЕк, 2018. - 16 с. : кол. іл.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


275.                
821.161.2'06
Ш 66

Шкляр, Василь.
Василькова таємниця : оповідання / В. Шкляр ; худож. К. Лавро. - Львів : Л-ра та мистец., 2018. - 84 с. : іл.
 АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2).


276.                
821.161.2'06
Я 92

Яценко, Петро.
Нечуй. Немов. Небач. [Засновано на реальних подіях і біографії Івана Нечуя-Левицького] : кінороман / П. Яценко. - Львів : Піраміда, 2017. - 148 с. : іл. - (Приватна колекція)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


277.                
821.161.2'06
Я 77

Ярош, Вікторія.
Три горішки для Сашка : [повість; для дітей мол. шк. віку] / В. Ярош ; худож. М. Лабиріна. - Київ : Фонтан казок, 2019. - 264 с. : іл. - (Книжка про мене)
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).


278.                
821.135.1(477)'06
G57

Gociu, Simion.
Dansul vieţii : culegere de versuri / S. Gociu. - Cernauti : Druk Art, 2018. - 80 p.
 ВДІМ(1).


279.                
821.161.2(71).09
I-34

Identifications: Ethnicity and the Writer in Canada / The Canadian Ins. of Ukrainian Studies, The University of Alberta ; ed. J. Balan. - Edmonton, 1982. - 158 s. : ill.
 ВДІМ(1).


Географія. Біографія. Історія (9)

280.                
94(477)
Б 87

Брехуненко, Віктор.
Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле / В. Брехуненко ; Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського НАН України. - Київ, 2017. - 280 с. - Бібліогр. покажч.: с.254-270 . - Бібліогр.: с. 271-275
 АБ(1), ЧЗ(1), ВЗОФ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


281.                
94(477.85-25)
В 54

Вітання з Чернівців. Вулиці, площі та містяни на старовинних поштівках = Gruss aus Czernowitz : фотоальбом-каталог / уклад. С. Побережник. - Чернівці : Наші кн., 2018. - 544 с. : іл.
 ВДЕТП(1), ВКР(1).


282.                
94(477.75=512.145)
Г 75

Грабовський, Сергій.
Azat Qirim чи колонія Москви? Імперський геноцид і кримськотатарська революція / С. Грабовський, І. Лосєв. - Київ : Стилос, 2017. - 120 с. : іл.
 ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1).

283.                
94(477)
Д 36

Державник і Держава: до 100-річчя проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України : зб. наук. праць / Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського НАН України, Музей гетьманства ; упоряд.: Д. Гордієнко, Л. Бевз. - Київ, 2018. - 240 с. : іл. - Бібліогр. в підстрок. прим.
ЧЗ(1).


284.                
94(100=161.2)
Д 72

Драч, Іван Федорович.
Українська діаспора / І. Ф. Драч ; упоряд. І. С. Рябчий. - Харків : Фоліо, 2018. - 288 с.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


285.                
94(477.83-22)
К 23

Карий, Володимир Михайлович.
Мій Кругів. Історія, пам'ять, час / В. М. Карий ; наук. ред. В. Гутковський. - Чернівці ; Снятин : Друк Арт, 2018. - 112 с. : іл., фот. - Бібліогр.: с. 108
 ВЗОФ(1).


286.                
94(477.85-22)
К 68

Коровія - моя батьківщина / упоряд.: О. Намака, О. Лупуляк. - Чернівці : Друк Арт, 2018. - 128 с. : іл., фот.
 ВКР(1).


287.                
94(477)
К 78

Кралюк, Петро Михайлович.
Богдан Хмельницький: легенда і людина / П. М. Кралюк ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 286 с. : іл. - Бібліогр. в підстрок. прим.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


288.                
94(=161.2)
К 78

Кралюк, Петро Михайлович.
Півтори тисячі років разом. Спільна історія українців і тюркських народів / П. М. Кралюк. - Харків : Бібколектор, 2018. - 256 с. : іл. - Бібліогр. в підстрок. прим.
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


289.                
910.1
К 84

Круль, Володимир Петрович.
Теорія і методологія географічної науки (ретроспективний огляд до 70-80-х рр. ХХ століття) : навч. посіб. / В. П. Круль ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2018. - 344 с. - Бібліогр.: с.330-335 (111 назв) . - Імен. покажч.: с. 336-343
 ЧЗ(1).


290.                
94(477)
Л 58

Лиман, Ігор.
Німецькі консули в Північному Приазов'ї / І. І. Лиман, В. М. Константінова ; Бердянський держ. пед. ун-т, Наук.-дослід. ін-т іст. урбаністики, Громад. орг. "Урбаністичні ініціативи". - Дніпро : Ліра, 2018. - 500 с. : іл., кол. іл. - (Історія іноземних консульств на Півдні України ; Вип. 4). - Дод.: с. 229-489. - Бібліогр. в підстрок. прим.
 ЧЗ(1).


291.                
94(477)
Л 61

Липовецький, Святослав.
Бандерівці: 200 історій з ХХ століття / С. Липовецький. - Львів : Піраміда, 2017. - 564 с. : іл., фот.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


292.                
94(477)
Л 84

Лукащук, Христина.
Михайло Сорока / Х. Лукащук ; малювала Х. Лукащук. - Брустурів : Дискурсус, 2018. - 36 с. : кол. іл.
 АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


293.                
94(477-25)
М 18

Малаков, Дмитро.
Київ столітньої давнини. [Екскурсія у місто початку 20-го століття.] / Д. Малаков, А. Прибєга. - Київ : Мистецтво, 2018. - 320 с. : іл.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


294.                
94(477.75)
Н 37

Наш Крим / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського. - Київ. - 2015
Вип. ІІІ : До 700-річчя проголошення Кафи головною генуезькою колонією в Криму. - 2017. - 240 с. : іл. - Бібліогр. в підстрок. прим. - ISSN 2522-4654
 ЧЗ(1).


295.                
94(477)
П 12

Павленко, Сергій.
Іван Мазепа. Прижиттєві зображення гетьмана та його наближених / С. Павленко. - Київ : Мистецтво, 2018. - 208 с. : іл. - Бібліогр.: с. 170-197 (887 назв). - Бібліогр. в підстрок. прим. - Геогр. покажч.: с.198-199 . - Імен. покажч.: с. 200-207
 ВМ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


296.                
929.5(477.83/.86)
П 12

Пагутяк, Галина Василівна.
Світ Модрицьких, передміщан з Дрогобича / Г. В. Пагутяк. - Львів : Піраміда, 2017. - 224 с. : іл. - (Приватна колекція)
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


297.                
94(477.85-22)
П 14

Палій, Василь Васильович.
Історія села Вікно у фактах, документах і спогадах / В. В. Палій, В. В. Палій. - Чернівці : Наші кн., 2018. - 720 с. : іл., фот. - Бібліогр.: с. 678-706
 ВКР(1).


298.                
94(3)
П 35

Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, серед. віків та музеєзнавства. - Чернівці; Вижниця. - 1999
Т. 1(45). - Чернівці : Яворський С. Н., 2018. - 376 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
 ВКР(1).


299.                
930.85(477)
П 58

Попович, Мирослав Володимирович.
Нарис історії культури України / М. В. Попович. - 2-е вид., доп. - Київ : АртЕк, 2017. - 728 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
 ЧЗ(1), ВМ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).



300.                
94(47+57)
Р 82

Рубінштейн, Джошуа.
Останні дні Сталіна / Д. Рубінштейн ; пер. з англ. Д. Святенко. - Харків : Фабула : Ранок, 2017. - 256 с. - (Біографія століття). - Бібліогр. в кінці розд.
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).



301.                
94(477)
Р 83

Руденко В. П.
Академік Аркадій Жуковський: український географ, картограф, енциклопедист : монографія / В. П. Руденко, А. М. Пирогівська. - Чернівці : Наші кн., 2018. - 368 с. : іл., фот., карти. - Список джерел. Бібліогр. покажч. найважливіших геогр. праць А. Жуковського.: с. 298-359
ДБВ(1), ВДЕТП(1), ВКР(1).



302.                
94(=16)
С 47

Славістична збірка / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського. - Київ. - 2015
Вип. ІІІ : Збірка статей за матеріалами Третього Міжнародного славістичного колоквіуму. До 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Павла Степановича Соханя (1926-2013). До 25-річчя заснування інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, 18 листопада 2016 р.) / за ред.: Д. Гордієнка, В. Корнієнка. - 2017. - 392 с. - Бібліогр. в підстрок. прим. - ISSN 2522-462X
 ЧЗ(1).


303.                
94(477.85)
Ф 33

Федорак, Василь Федорович.  Хрестоматія з історії рідного краю / В. Ф. Федорак, Н. І. Черкач. - Чернівці. - 2005
Ч. 1 : 7-9 класи / Чернівецький обл. ін-т післядипломної пед. освіти. - Чернівці : Зелена Буковина, 2005. - 140 с. - Бібліогр. в кінці ст.
 ВКР(1).


304.                
930.85(100)
Ф 43

Ферґюсон, Ніл.
Цивілізація. Як Захід став успішним / Н. Ферґюсон ; пер. з англ. В. Циба. - 2-е вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 488 с. : іл. - Бібліогр.: с. 419-443 . - Покажч.: с. 444-468 . - Прим.: с. 469-488
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).


305.                
94(100)
Х 20

Харарі, Ювал Ной.
21 урок для 21 століття / Ю. Н. Харарі ; пер. з англ. О. Дем'янчук. - Київ : BookChef, 2018. - 416 с. - Бібліогр. у прим.: с. 394-414
 ЧЗ(1), ВДІМ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


306.                
91
Ч-49

Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича.  Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці. - 1996
Вип. 795 : Географія. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 168 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2311-9276
 ЧЗ(1).


307.                
94(100)
Ч-50

Черчілль, Вінстон.  Спогади про Другу світову війну : скороч. варіант шістьох томів "Другої світової війни" з епілогом автора про повоєнні роки, написаним для цієї кн. / В. Черчілль. - Київ : Вид-во Жупанського. - 2018
Т. І / пер. з англ. П. Таращук. - 2018. - 496 с. : карти. - (Історична думка). - Бібліогр. в підстрок. прим.
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


308.                
94(100)
Ч-50

Черчілль, Вінстон.  Спогади про Другу світову війну : скороч. варіант шістьох томів "Другої світової війни" з епілогом автора про повоєнні роки, написаним для цієї кн. / В. Черчілль. - Київ : Вид-во Жупанського. - 2018
Т. ІІ / пер. з англ. П. Таращук. - 2018. - 552 с. : карти. - (Історична думка). - Бібліогр. в підстрок. прим.
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


309.                
94(430)
Ш 64

Ширер, Вільям.  Злет і падіння Третього Райху. Історія нацистської Німеччини : у 2 т. / В. Ширер. - Київ : Наш формат. - 2017. - ISBN 978-617-7388-09-7
Т. 1 / пер. з англ. К. Диса. - 2017. - 704 с. - (Світоглядна література). - Прим.: с. 685-701
 ВЗОФ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).



310.                
94(71=161.2)
C76

Continuity and Change. The Cultural Life of Alberta's First Ukrainians / Canadian Ins. of Ukrainian Studies University of Alberta, Historic Sites Service, Alberta Culture and Multiculturalism ; ed. M. R. Lupul. - Edmonton, 1988. - 268 s.
 ВДІМ(1).


311.                
94(100=161.2)
U16

Ucraina magna / НАН України, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Грушевського. - Київ. - 2016
Vol. IІ : Українська жінка у іншонаціональному середовищі: побутовий та громадянський вияви / за заг. ред. В. Піскун ; упоряд.: Д. Гордієнко, Ю. Горбач. - 2017. - 536 с. : іл. - Бібліогр. в підстрок. прим. - ISSN 2522-9184
 ВЗОФ(1).



Немає коментарів:

Дописати коментар