неділя, 4 лютого 2018 р.

                    Нові надходження за січень


Суспільного характеру  (1, 2, 30-36, 65, 92/94)
1.      
340.12(091)
Б 32

Бачинин, Владислав Аркадьевич.
История философии права : курс лекций / В. А. Бачинин, В. А. Чефранов. - Харьков : Право, 1998. - 318 с.  2000 экз.
 АБ(1).

2.      
316.46
Б 87

Бренсон, Річард.
Шлях "Virgin". Як слухати, сприймати, сміятись та спонукати : пер. з англ. / Р. Бренсон. - Київ : ОСМА : Країна Мрій, 2015. - 352 с.  2500 пр.
 АБ(1).

3.      
233
Б 94

Бхактиведанта Свами Прабхупада А. Ч.
Бхагавад-гита как она есть : пер. с англ. / А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. - 4-е изд., испр. - Москва : The Bhaktivedanta Book Trust, 2013. - 726 с. : ил.  25000 экз.
 АБ(1).

4.      
233
Б 94

Бхактиведанта Свами Прабхупада А. Ч.
Шри Ишопанишад / А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. - Москва : The Bhaktivedanta Book Trust, 2013. - 176 с.  60000 экз.
 АБ(1).

5.      
321.01(477)
В 42

Вийти з пітьми. Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні. Біографічний та політично-психологічний нарис про пошук науковцем, бізнесменом,політиком та громадським діячем Анатолієм Пешком виходу з політичного туману, економічного тупика / Акад. економ. наук України, Акад. соц. упр. ; авт.-уклад. Б. М. Андрушків [та ін.] ;  відп. ред. Н. М. Моховик. - Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2017. - 232 с : портр., іл.  1000 пр.
 ВДЕТП(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

6.      
94(47+57)
Г 87

Громов, Алекс.
Сталин и Берия. Секретные архивы Кремля. Оболганные герои или исчадия ада? / А. Громов. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. - 640 с. : ил.  10000 экз.
 АБ(1).

7.      
159.923
Г 89

Гроф, Кристина.
Духовный кризис. Когда преобразование личности становится кризисом / К. Гроф, С. Гроф ; пер. с англ.: А. Ригина, А. Кисилева. - Москва : АСТ : Изд-во К. Кравчука, 2003. - 384 с. - (Тексты трансперсональной психологии). - Библиогр.: с. 376-379  7000 экз.
 АБ(1).

8.      
159.922
Г 89

Гроф, Станислав.
Надличностное видение. Целительные возможности необычных состояний сознания / С. Гроф. - Москва : АСТ : Изд-во К. Кравчука, 2004. - 240 с. - (Тексты трансперсональной психологии). - (Philosophy). - Библиогр.: с. 230-237  3000 экз.
 АБ(1).

9.      
355.216
Д 56

Добровольчі батальйони / К. П. Гладка [та ін.] ; упоряд. А. В. Шевченко. - 2-е вид., перероб. та доп. - Харків : Фоліо, 2017. - 334 с.  5015 пр.
 ЧЗ(1), АБ(2), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2).

10.  
94(477:(470+571))
Ж 91

Журавльов, Денис Володимирович.
Україна та Росія. Як брати горщики побили / Д. В. Журавльов. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2009. - 352 с. - Бібліогр.: с. 347-349 (51 назва)  7000 пр.
 АБ(1).
11.  
94(477)
І-90

Історія України : хрестоматія; [навч. посіб.для учнів ст. кл. загальноосв. навч. закл.] / упоряд.: В. І. Гусєв, Ю. О. Калінцев, Г. І. Сургай. - 2-е вид., доп. - Київ : Вища шк., 2005. - 416 с.  1000 пр.
 АБ(1).

12.  
159.964
К 37

Кехо, Джон.
Подсознание может всё! : пер. с англ. / Д. Кехо. - Минск : Попурри, 2002. - 176 с. : рис. - (Живите с умом). - Библиогр.: с. 173-174  10000 экз.
 АБ(1).

13.  
159.92
К 59

Козлов, Николай Иванович.
Книга для тех, кому нравится жить. Искусство жить с удовольствием! Или психология личностного роста / Н. И. Козлов. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 400 с. : рис. - Загл. обл. : Искусство жить с удовольствием! Или психология личностного роста  4000 экз.
 АБ(1).

14.  
94(477:474.5:438)
К 68

Корона, або Спадщина Королівства Руського / упоряд.: І. Сюндюков, Р. Гривінський. - 2-е вид. стер.1-е вид. - Київ : Українська прес-група, 2017. - 696 с. - (Бібліотека газети "День". Україна incognita)  2000 пр.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

15.  
316.362:316.6
К 72

Коста, Розіна.
І двоє стануть одним... Роздуми і пропозиції для підготовки до подружжя і життя в подружжі / Р. Коста, Д. Коста ; пер. італ. Л. Гайдуківського. - Львiв : Свічадо, 2007. - 158 с. : іл.  Б. т.
 АБ(1).

16.  
94(477)
К 91

Куницький, Михайло Петрович.
Примусова репатріація радянських громадян до СРСР після Другої світової війни (український вектор) : монографія / М. П. Куницький. - Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2007. - 248 с. : іл., фот. - Бібліогр.: с.190-207 . - Імен. покажч.: с.208-214 . - Геогр. покажч.: с. 215-222. - Дод.: с. 223-246. - Бібліогр. в підстрок. прим.  1000 пр.
 АБ(1).

17.  
330.43
Л 54

Лещинський, Олег Львович.
Економетрія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева, О. О. Юнькова ; Міжрег. акад. упр. персоналом. - Київ : МАУП, 2003. - 208 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 203-205 (51 назва)  5000 пр.
 АБ(1).

18.  
327.88((470+571):477)
М 12

Магда, Євген.
Гібридна агресія Росії: уроки для Європи / Є. Магда. - Київ : Каламар, 2017. - 268 с. : іл. - Бібліогр. в підстрок. прим. Б. т.
 АБ(1).

19.  
330.101.541
М 19

Малиш, Наталія Андріївна.
Макроекономіка : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н. А. Малиш ; Міжрег. акад. упр. персоналом. - Київ : МАУП, 2004. - 184 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.  5000 пр.
 АБ(1).
20.  
34
М 63

Мірило правовладдя. Європейська комісія "За демократією через право" (Венеційна Комісія) = Rule of Law Checklist. European Commission for Democracy Through law (Venice Commission) : коментар, глосарій / USAID ; пер. з англ. С. Головатий. - [б. м.], 2017. - 164 с. - Бібліогр. в підстрок. прим.  Б. т.
 ЧЗ(1), АБ(1), ВЗОФ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).
21.  
323(477)
М 91

Мусаєва, Севгіль.
Мустафа Джемілєв. Незламний / С. Мусаєва, А. Алієв. - Харків : Віват, 2017. - 256 с. : іл., фот.  2600 пр.
 АБ(1).

22.  
94(100)
М 91

Мусский, Сергей Анатольевич.
100 великих людей / С.А Мусский. - Москва : Вече, 2004. - 480 с. : ил. - (100 великих ). - Библиогр.: с. 466-468  15000 экз.
 АБ(1).

23.  
159.925.8
П 32

Пиз, Аллан.
Язык телодвижений. Как читать мысли других людей по их жестам / А. Пиз ; пер. с англ. Н. Е. Котляр. - Нижний Новгород : Ай Кью, 1992. - 268 с. : ил., рис. - Библиогр.: с. 258-262  1000000 экз.
 АБ(1).

24.  
338.22
П 32

Підприємництво : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Міжрег. акад. упр. персоналом ; за заг. ред. В. Г. Федоренка. - Київ : МАУП, 2005. - 280 с. : табл. - Бібліогр.: с. 275-277(50 назв)  5000 пр.
 АБ(1).

25.  
336.7(091)
П 85

Прядко, Володимир Васильович.
Історія грошей і кредиту : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Прядко, М. М. Сайко ; М-во фін. України, Буковинська держ. фін. акад. - Чернівці : Зелена Буковина, 2008. - 380 с. : кол. іл. - Термінолог. покажч.: с.293-337 . - Географ. покажч.: с.338-343 . - Імен. покажч.: с.344-349 . - Бібліогр.: с. 350-368  300 пр.
 АБ(1).

26.  
336.7(477)
Р 69

Романишин, Володимир Орестович.
Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч. посіб. / В. О. Романишин, Ю. М. Уманців. - Київ : АТІКА, 2005. - 480 с. : табл. - Бібліогр.: с. 477-479 (53 назви)  3000 пр.
 АБ(1).

27.  
94:323](47+57)
С 21

Саттер, Девід.
Доба безумства. Занепед і кінець Радянського Союзу / Д. Саттер ; пер. з англ. Н. Комарової. - Київ : Дух і літера, 2017. - 528 с.  Б. т.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

28.  
316.362
С 24

Свияш, Александр.
90 шагов к счастливой семейной жизни. От Золушки до Принцессы / А. Свияш. - Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2009. - 382 с. : рис.  4000 экз.
 АБ(1).
29.  
159.9
Т 16

Талеб, Нассим Николас.
Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости : пер. с англ. / Н. Н. Талеб. - 2-е изд., доп. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2016. - 736 с. - Библиогр.: с. 682-745  5000 экз.
 АБ(1).
30.  
130.2(510)
Х 68

Хобсон, Венди.
Фэн-шуй. Полный практический курс для дома, сада и офиса / В. Хобсон ; пер. с англ. А. Цепотан. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. - 256 с. : ил., рис. - Алф. указ.: с. 245-249  10000 экз.
 АБ(1).
31.  
159.925
Ш 23

Шапарь, Виктор Борисович.
Как читать человека по лицу, почерку, позе, мимике, жестам / В. Б. Шапарь. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. - 336 с. : рис. - Библиогр.: с. 329  35000 экз.
 АБ(1).
32.  
94(477)
Ш 24

Шаповал, Юрій Іванович.
Торкнутись історії / Ю. І. Шаповал ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. - 2-е вид., доп. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 504 с. : іл.  2015 пр.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

33.  
330.322
Щ 95

Щукін, Борис Миколайович.
Інвестування : курс лекцій / Б. М. Щукін ; Міжрег. акад. упр. персоналом. - Київ : МАУП, 2004. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 214(15 назв)  3000 пр.
 АБ(1).

34.  
316.362:316.6
Ю 50

Юнда, Иван Федорович.
Как стать счастливым в браке / И. Ф. Юнда, Л. И. Юнда. - Киев : Укр. центр психотерапии, 1991. - 96 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 93-94  50000 экз.
 АБ(1).

Природничі  (5, 60)
35.  
53(497.13:73)
О-60

Опанасенко, Ольга.
Нікола Тесла / О. Опанасенко. - Київ : Агенція "ІРІО", 2017. - 112 с. : іл. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей). - Бібліогр.: с. 96. - Хронолог. покажч.: с. 92-94  5000 пр.
 ВДЕТП(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

36.  
53(430)
П 64

Потерянко, Юлія.
Альберт Ейнштейн / Ю. Потерянко ; пер. О. Добряков ; худож. Є. Васильєва. - Київ : Агенція "ІРІО", 2017. - 104 с. : іл. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей). - Бібліогр.: с. 94 (6 назв). - Хронолог. покажч.: с. 91-93  5000 пр.
 ВДЕТП(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

Охорона здоров’я. Медичні науки (61)
37.  
61
Д 66

Домашний медицинский справочник / сост. В. Преображенский. - Донецк : БАО, 2004. - 382 с.  50000 экз.
 АБ(1).

38.  
613.88
М 48

Мельниченко, Анастасія Андріївна.
#ЯНеБоюсьСказати : найвідвертіша книжка для підлітків / А. А. Мельниченко ; худож.-оформ. А. Сміт. - Харків : Фоліо, 2017. - 220 с. : іл.  5015 пр.
 АБ(2), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2).


39.  
615.82
П 24

Пеме Кунга
Тибетский точечный массаж. Лечение огнем и теплом / Пеме Кунга. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 192 с. : ил. - (Тибетская медицина для современного человека). - Предм. указ.: с. 186-189  3000 экз.
 АБ(1).

40.  
615.89
С 17

Самые эффективные методики очищения, голодания и омоложения. Малахов. Гогулан. Ниши. Брэгг. Уокер. Болотов. Шелтон. Семенова / сост. Ю. С. Пернатьев. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. - 288 с. - Библиогр.: с. 283  60000 экз.
 АБ(1).

41.  
615.82
Ф 75

Фокин, Валерий Николаевич.
Приемы и техники массажа, су джок и мануальная терапия / В. Н. Фокин. - Москва : ФАИР, 2008. - 672 с. : рис. - (Популярная медицина). - Библиогр.: с. 663-665  2500 экз.
 АБ(1).

42.  
614.88
Ш 35

Швидка медична допомога : навч. посіб. [для інтернів із спец. "Лікар швидкої допомоги"] / за ред.: Б. Г. Апанасенка, Л. П. Чепкого. - Київ : Вища шк., 1992. - 312 с. : рис. - Бібліогр. в кінці розд.  Б. т.
 АБ(1).

Техніка. Технічні науки (62, 64, 66/69)
43.  
641.5
В 93

Высоцкая, Юлия.
Едим Дома каждый день / Ю. Высоцкая. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 336 с. : цв. ил. - Алф. указ.: с. 322-334  50100 экз.
 АБ(1).

44.  
621.38
О-60

Опадчий, Юрий Федорович.
Аналоговая и цифровая электроника. Полный курс : [учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Проектирование и технология радиоэлектр. средств"] / Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров ; под ред. О. П. Глудкина. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2003. - 768 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 763 (11 назв.)  1500 экз.
 АБ(1).

45.  
641.5
П 78

Про заготовки. - Москва : ЭКСМО : Изд. дом "Вкусная жизнь", 2008. - 256 с. : цв. ил... - (Книга Гастронома). - (Проверено, всё получится)  15000 экз.
 АБ(1).

46.  
687(44)
С 32

Сердюк, Марія.
Коко Шанель / М. Сердюк ; пер. О. Добряков ; худож. В. Прокопенко. - Київ : Агенція "ІРІО", 2017. - 112 с. : іл. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей). - Бібліогр.: с. 100. - Хронолог. покажч.: с. 98-99  5000 пр.
 АБ(1), ВДЕТП(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

Культура. Наука. Освіта  (00, 37)
47.  
005.57
Б 35

Бебик, Валерій Михайлович.
Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : монографія / В. М. Бебик. - Київ : МАУП, 2005. - 440 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 432-437(126 назв)  6000 пр.
 АБ(1).

48.  
37.035:331
В 57

Владимирская, Анна.
Как заработать школьнику и студенту / А. Владимирская, П. Владимирский. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2007. - 240 с. : ил.  7000 экз.
 АБ(1).

49.  
087.5
В 67

Волинь / уклад. Ю. Бєсєдіна ; худож.: Г. Лапа, О. Вергелес. - Київ : Гамазин : Зелений пес, 2016. - 64 с. : іл., фот. - (Енциклопедія-Казка-Гра)  5100 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1), АБ(1).

50.  
087.5
Г 15

Галичина / уклад. Ю. Бєсєдіна ; худож.: Н. М. Шевчук, О. Вергелес. - Київ : Гамазин : Зелений пес, 2016. - 64 с. : іл., фот. - (Енциклопедія-Казка-Гра)  5100 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1), АБ(1).


51.  
070.1
Д 58

Довіряй, але перевіряй. Медіаграмотність в українському суспільстві / упоряд. А. Денисенко ; худож. О. Старанчук. - Київ : Pictoric : Аванпост-Прим, 2017. - 136 с. : іл.  Б. т.
 АБ(1), ЧЗ(1), ВМ(1), ВЗОФ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2).


52.  
087.5
Д 67

Донбас / уклад. Ю. Бєсєдіна ; худож.: К. Кришень, Т. Гущина, О. Вергелес. - Київ : Гамазин : Зелений пес, 2016. - 64 с. : іл., фот. - (Енциклопедія-Казка-Гра)  5100 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1), АБ(1).

53.  
004.451
З-49

Зелинский, Сергей Эдуардович.
Секреты работы в Windows. Word. Excel. Интернет : новейший самоучитель / С. Э. Зелинский. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. - 528 с. : рис.  13000 экз.
 АБ(1).

54.  
398.21(6)
К 14

Казки народів Африки : для мол. шк. віку / упоряд., вступ. сл. М. А. Венгренівської, мал. Б. О. Михайлова. - Київ : Веселка, 1993. - 160 с. : кол. іл. - (Казки народів світу)  5000 пр.
 АБ(1).

55.  
087.5
К 82

Крим / уклад. Ю. Бєсєдіна ; худож.: К. Кришень, О. Мазур, О. Вергелес. - Київ : Гамазин : Зелений пес, 2016. - 64 с. : іл., фот. - (Енциклопедія-Казка-Гра)  5100 пр.
 ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), АБ(1).

56.  
016:821.161.2.09
І-23

Михайло Івасюк (1917-1995) : біобібліогр. покажч. / Упр. культ. Чернівецької облдержадмін., Чернівецька обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка, Чернівецький обл. мемор. музей Володимира Івасюка ; уклад.: О. Гаврилюк, І. Рудько. - 2-е вид., доп. та перероб. - Чернiвцi : Букрек, 2017. - 160 с. : фот. - (Науковці Буковини) Б. т.
 ВМ(1), НМВ(1), АБ(2), ВЗОФ(2), ЧЗ(2), ДБВ(2), ВКР(3), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(2).

57.  
005.32
П 24

Пекар, Валерій Олександрович.
Різнобарвний менеджмент. Еволюція мислення, лідерства та керування / В. О. Пекар. - Київ : Довженко Букс, 2017. - 192 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 188-189  5015 пр.
ВДЕТП(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

58.  
087.5
П 50

Полісся / уклад. Ю. Бєсєдіна ; худож.: К. Кришень, В. Тихонюк, О. Вергелес. - Київ : Гамазин : Зелений пес, 2016. - 64 с. : іл., фот. - (Енциклопедія-Казка-Гра)  5100 пр.
 ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), АБ(1).


59.  
004(73)
С 32

Сердюк, Марія.
Стів Джобс / М. Сердюк ; худож.: К. Деревянко, О. Макарова. - Київ : Агенція "ІРІО", 2018. - 144 с. : іл. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей). - Бібліогр.: с. 140. - Хронолог. покажч.: с. 138-139  5000 пр.
 АБ(1), ВДЕТП(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


60.  
398.21(=521)
Я 70

Японські народні казки : для мол. шк. віку / упоряд., вступ. ст., пер. з яп. І. П. Дзюба, худож. О. М. Михайлова-Родіна. - 2-е вид. зі змінами. - Київ : Веселка, 2017. - 152 с. : іл. - (Казки народів світу)  6000 пр.
 АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2).

Художня література  (821)
61.   
821.111
А 28

Адамс, Річард.
Небезпечні мандри : роман / Р. Адамс ; пер. з англ. О. Мокровольський. - Київ : Рідна мова, 2017. - 544 с. - (Великий роман)  2000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЧЗ(1), АБ(1).

62.   
821.161.1(476)'06
А 48

Алексієвич, Світлана.
Останні свідки. Соло для дитячого голосу / С. Алексієвич ; пер. з рос. Л. Лисенко. - Київ : Дух і літера, 2016. - 368 с. - (Бібліотека спротиву. Бібліотека надії)  Б. т.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1).

63.   
821.161.1(477)'06
А 48

Алексієвич, Світлана.
Час SECOND-HAND (кінець червоної людини) / С. Алексієвич ; пер. з рос. Л. Лисенко. - 2-е вид. - Київ : Дух і літера, 2016. - 464 с. - (Бібліотека спротиву. Бібліотека надії)  Б. т.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

64.   
821.134.2(83)
А 56

Альєнде, Ісабель.
Японський коханець / І. Альєнде ; пер. з ісп. С. Борщевський . - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 248 с.  Б. т.
 АБ(2), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(3).

65.   
821.161.2
А 66

Андрусяк, Іван.
28 днів із життя Бурундука : повісті та оповід.; для дітей серед. шк. віку / І. Андрусяк ; худож. Г. Осадко. - Київ : Фонтан казок, 2017. - 216 с. : іл. - (Книжка про мене)  3300 пр.
 АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2).

66.   
821.161.2
А 66

Андрусяк, Іван.
Лякація : [вірші; для дітей мол. шк. віку] / І. Андрусяк ; худож. Л. Курцеба. - Київ : Фонтан казок, 2017. - 56 с. : кол. іл. - (Добрі вірші)  2500 пр.
 АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2).

67.   
821.111(73)
Б 30

Бах, Ричард.
Джонатан Лівінгстон, мартин / Р. Бах ; пер. з англ. Д. Шостак ; світлини Р. Мансона. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 128 с. : іл., фот.  6000 пр.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).

68.   
821.161.1
Б 48

Берберова, Нина Николаевна.
Железная женщина. Рассказ о жизни М. И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и ее друзьях / Н. Н. Берберова. - Москва : Кн. палата, 1991. - 318 с. : ил. - (Популярная библиотека)  100000 экз.
 АБ(1), ЧЗ(1), ВЗОФ(1).

69.   
821.161.1
Б 48

Березин, Сергей.
Умереть, чтобы воскреснуть : роман / С. В. Березин. - Москва : АСТ : Олимп, 1999. - 480 с. : ил. - (Русская бойня)  11000 экз.
 АБ(1).

70.   
821.111(73)
Б 51

Берроуз, Эдгар Райс.  Венериана : пер. с англ. / Э. Р. Берроуз. - Санкт-Петербург : Акация. - 1993
Кн. 1,2. - 1993. - 304 с. : ил., фот. - (Из наследия Эдгара Райса Берроуза)  50000 экз.
 АБ(1).

71.   
821.111(73)
Б 51

Берроуз, Эдгар Райс.  Венериана : пер. с англ. / Э. Р. Берроуз. - Санкт-Петербург : Акация. - 1993
Кн. 3,4,5. - 1993. - 384 с. : ил. - (Из наследия Эдгара Райса Берроуза)  50000 экз.
 АБ(1).
72.   
821.161.1
Б 74

Боголюбов, Николай Викторович.
Колье княгини Ольги : остросюжетный детектив / Н. В. Боголюбов. - Киев : Аркуш, 2002. - 378 с. - (Золотая серия детектива)  5000 экз.
 АБ(1).
73.   
821.111(73)
Б 87

Браун, Ден.
Код да Вінчі : [роман] / Д. Браун ; пер. з англ. А. Кам'янець. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2006. - 480 с.  20000 пр.
 АБ(1).

74.   
821.161.1
Б 94

Бушков, Александр Александрович.
След пираньи : [роман] / А. А. Бушков. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС ; Санкт-Петербург : Нева ; Красноярск : Бонус, 1996. - 432 с. - (Русский проект)  51000 экз.
 АБ(1).

75.   
821.111(73)
Б 94

Бушнелл, Кэндес.
SEX в большом городе : [роман] / К. Бушнелл ; пер. с англ. О. А. Мышаковой. - Москва : АСТ : АСТ Москва, 2008. - 320 с.  10000 экз.
 АБ(1).

76.   
821.161.2'06
В 25

Вдовиченко, Галина.  36 і 6 котів. Вусато-хвостата історія для дітей : у 2 ч. / Г. Вдовиченко. - Київ. - 2017
Ч. 1. - 2017. - 94 с.  80 пр.
 ЧЗ(1).

77.   
821.161.2'06
В 25

Вдовиченко, Галина.  36 і 6 котів. Вусато-хвостата історія для дітей : у 2 ч. / Г. Вдовиченко. - Київ. - 2017
Ч. 2. - 2017. - 98 с.  80 пр.
 ЧЗ(1).

78.   
821.111
В 27

Веллс, Герберт Джордж.
Невидимець : роман / Г. Д. Веллс ; пер. з англ. О. Дідик. - Київ : Класика, 2016. - 190 с.  Б. т.
 АБ(1).

79.   
821.161.1(477)'06
В 44

Вилар, Симона.
Ведьма и тьма : роман / С. Вилар. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 448 с.  13000 экз.
 АБ(1).

80.   
821.161.2'06
В 48

Винничук, Юрій Павлович.
Аптекар : роман / Ю. П. Винничук ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Київ : Довженко Букс, 2017. - 320 с. : іл.  5015 пр.
 АБ(2), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(3).
81.   
821.161.2'06
В 48

Винничук, Юрій Павлович.
Діви ночі : [повість] / Ю. П. Винничук ; худож.-оформ. В. М. Карасик. - Київ : Довженко Букс, 2017. - 320 с.  5015 пр.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2).

82.   
821.161.1
В 65

Войнович, Володимир Миколайович.
Малиновий пелікан : роман / В. М. Войнович ; пер. з рос. М. Ф. Каменюка. - Харків : Фоліо, 2016. - 256 с. - (Великий російський роман)  2000 пр.
 ЧЗ(1), АБ(2), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(3).

83.   
821.161.2'06
Г 17

Галябарда, Степан Петрович.
Кохайте жінку : [поезії] / С. П. Галябарда. - Тернопiль : Астон, 2008. - 336 с. : фот.  2000 пр.
 АБ(1).

84.   
821.113.5
Г 18

Гамсун, Кнут.
Август. А жизнь идет... : романы; пер. с норв. / К. Гамсун. - Москва : Эй-Ди-Лтд, 1994. - 688 с.  Б. т.
 АБ(1).


85.   
821.113.5
Г 18

Гамсун, Кнут.
Дети времени. Местечко Сегельфосс : романы; пер. с норв. / К. Гамсун. - Москва : Эй-Ди-Лтд, 1994. - 496 с.   Б. т.
 АБ(1).

86.   
821.113.5
Г 18

Гамсун, Кнут.
Соки земли. Женщины у колодца : романы; пер. с норв. / К. Гамсун. - Москва : Эй-Ди-Лтд, 1994. - 656 с. Б. т.
 АБ(1).

87.   
821.161.2'06
Г 37

Гербіш, Надійка.
Одного разу на Різдво / Н. Гербіш. - Львiв : Вид-во Старого Лева, 2017. - 30 с.  60 пр.
 ЧЗ(1).

88.   
821.161.1
Г 50

Гиппиус, Зинаида Николаевна.
Живые лица / З. Н. Гиппиус. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 304 с.  5000 пр.
 АБ(1).

89.   
821.111(73)
Г 60

Голден, Кристи.
Повелитель кланов : [роман] / К. Голден ; пер. с англ. А. Касаткиной. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. - 288 с. - (WarCraft)  20000 экз.
 АБ(1).

90.   
821.161.1
Г 82

Грибоедов, Александр Сергеевич.
Горе от ума / А. С. Грибоедов. - Харьков : Фолио, 2017. - 158 с. - (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы)  1500 экз.
 АБ(1).

91.   
821.161.2'06
Г 85

Гриневичева, Катерина Василівна.
Шестикрилець. Шоломи в сонці : іст. повісті / К. В. Гриневичева. - Київ : Дніпро, 1990. - 344 с. - (Бібліотека історичної прози)  150000 пр.
 АБ(1).

92.   
821.111
Г 91

Грэй С. Л.
Темные горизонты : роман / С. Л. Грэй ; пер. с англ. О. Малой. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 288 с.  4000 экз.
 АБ(1).

93.   
821.111(73)
Г 93

Гуденкауф, Хизер.
Бремя молчания : роман / Х. Гуденкауф ; пер. с англ. А. В. Кровяковой. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 320 с. - (Мастера остросюжетного романа)  5000 экз.
 АБ(1).

94.   
821.162.1
Г 97

Гутовська-Адамчик, Малгожата.
110 вулиць : роман / М. Гутовська-Адамчик ; пер. з пол. Я. Ільченко. - Львiв : Урбіно, 2015. - 280 с.  2000 пр.
 АБ(1).

95.   
821.111
Г 98

Гэссон, Сэм.
Кошка, которая все видела. Молчаливый свидетель : роман / С. Гэссон ; пер. с англ. С. Мозговой. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 272 с. : ил.  7000 экз.
 АБ(1).


96.   
821.161.2'06
Д 36

Дереш, Любко.
Спустошення : роман / Л. Дереш. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 384 с. : іл.   Б. т.
 ЧЗ(1), АБ(3), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(3).

97.   
821.161.2'06
Д 36

Дерманський, Сашко.
День народження привида : казки / С. Дерманський ; худож. Л. Франко. - Київ : Фонтан казок, 2017. - 48 с. : кол. іл.  2500 экз.
 АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2).

98.   
821.111
Д 40

Джером, Джером Клапка.
Трое в лодке, не считая собаки : роман; пер. с англ. / Д. К. Джером. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 382 с. - (Pocket book)  3000 экз.
 АБ(1).

99.   
821.161.2'06
Д 43

Дзвінка Торохтушко
Фотограф : новели / Дзвінка Торохтушко ; худож. оформ. О. Курило. - Київ : Алатон, 2017. - 176 с. : іл.  1000 пр.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(2).

100.     
821.161.2'06
Д 72

Драч, Іван Федорович.
Криниця для спраглих. Кіно / І. Ф. Драч ; упоряд. І. С. Рябчий, передм., фільмогр. С. В. Тримбача, худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2017. - 592 с.  5015 пр.
 АБ(2), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).

101.     
821.161.2'06
Д 72

Драч, Іван Федорович.
Сатирикон : [поезія] / І. Ф. Драч ; упоряд. І. С. Рябчий ; передм. І. Славінської ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2017. - 416 с.  5015 пр.
АБ(2), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

102.     
821.161.2'06
Д 99

Дяченко, Марина.
Віта Ностра : роман / М. Дяченко, С. Дяченко ; пер. з рос. О. Негребецького ; худож.-оформ. Н. С. Галавур. - Київ : Довженко Букс, 2017. - 398 с. : іл.  5015 пр.
 АБ(2), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

103.     
821.161.2'06
Д 99

Дяченко, Марина.
Варан : роман / М. Дяченко, С. Дяченко ; пер. з рос. Я. Житіна ; худож.-оформ. Н. С. Галавур. - Київ : Довженко Букс, 2017. - 332 с. : іл.  5015 пр.
 ЧЗ(1), АБ(2), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

104.     
821.161.2'06
Д 99

Дяченко, Марина.
Зло не має влади : роман / М. Дяченко, С. Дяченко. - Харків : Фоліо, 2017. - 320 с. - (Світи Марини та Сергія Дяченків)  5015 пр.
 АБ(2), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

105.     
821.161.2'06
Д 99

Дяченко, Марина.
Ключ від Королівства : роман / М. Дяченко, С. Дяченко ; худож.-оформлювач Н. С. Галавур. - Харків : Фоліо, 2017. - 288 с. - (Світи Марини та Сергія Дяченків)  5015 пр.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(3), ЮНФ (ЧЗ)(1).

106.     
821.161.2'06
Д 99

Дяченко, Марина.
Королівська обіцянка : роман / М. Дяченко, С. Дяченко ; худож.-оформ. Н. С. Галавур. - Харків : Фоліо, 2017. - 288 с. - (Світи Марини та Сергія Дяченків)  5015 пр.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).


107.     
821.161.2'06
Д 99

Дяченко, Марина.
Магам можно все : роман / М. Дяченко, С. Дяченко ; пер. з рос. Я. В. Житіна ; худож.-оформ. Н. С. Галавур. - Київ : Довженко Букс, 2017. - 360 с. : іл.  5015 пр.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2).

108.     
821.161.2'06
Д 99

Дяченко, Марина.
Самум : роман, повість, оповід. / М. Дяченко, С. Дяченко ; пер. з рос. О. Негребецького ; худож.-оформ. Н. С. Галавур. - Київ : Довженко Букс, 2017. - 320 с.  5015 пр.
 АБ(2), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

109.     
821.161.2'06
Д 99

Дяченко, Марина.
Страта : фантаст. роман / М. Дяченко, С. Дяченко ; пер. з рос. В. Бойка ; худож.-іл. Ю. Є. Нікітін ; худож.-оформ. Н. С. Галавур. - Харків : Фоліо, 2017. - 352 с. : іл. - (Світи Марини та Сергія Дяченків)  10015 пр.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

110.     
821.161.2'06
Д 99

Дяченко, Марина.
Темний світ. Рівновага : роман / С. Дяченко, С. Дяченко ; пер. з рос. О. Негребецького ; худож.-оформ. Н. С. Галавур. - Харків : Фоліо, 2017. - 288 с. : іл. - (Світи Марини та Сергія Дяченків)  5015 пр.
 АБ(2), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

111.     
821.133.1
Ж 23

Жаколио, Луи.
Месть каторжника. Питкернское преступление / Л. Жаколио. Владелица замка на Ливане : романы / П. Бенуа. - Москва : Бук Чембер Интернэшнл, 1993. - 384 с. : ил. - (Романы приключений)  50000 экз.
 АБ(1).

112.     
821.161.1
З-26

Замятин, Евгений Иванович.
Мы / Е. И. Замятин. О дивный новый мир : романы / О. Хаксли. - Москва : Худож. лит., 1989. - 352 с.  300000 экз.
 АБ(3), ЧЗ(1).

113.     
811.111'36
З-41

Збірник вправ з граматики англійської мови = English grammar exercises : навч. посіб. / упоряд.: Л. Т. Мойсей, Н. І. Лопатюк. - Чернівці ; Вижниця : Черемош, 2011. - 144 с.  200 пр.
 АБ(1).

114.     
821.133.1
З-81

Золя, Эмиль.
Дамское счастье : роман / Э. Золя ; пер. с фр. Ю. И. Данилина. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 342 с. - (Pocket book)  3000 экз.
 АБ(1).

115.     
821.111(94)
З-95

Зусак, Маркус.
Книжный вор : роман / М. Зусак ; пер. с англ. Н. В. Мезина. - Москва : Э, 2016. - 608 с. - (100 главных книг). - (Pocket book)  10000 экз.
 АБ(1).

116.     
821.111(519.5)
К 19

Канг, Хан.
Вегетаріанка : роман / Х. Канг ; пер. з англ. А. Асман. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 176 с. - (Лауреат Міжнародної Букерівської премії)  5500 пр.
 АБ(2), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).
117.     
821.161.2'06
К 68

Коробчук, Павло Петрович.
Священна книга гоповідань / П. П. Коробчук. - Київ : Освіта, 2017. - 222 с.  5013 пр.
 ЧЗ(1), АБ(2), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).
118.     
821.161.2'06
К 26

Карпа, Ірена Ігорівна.
Фройд би плакав : [роман] / І. І. Карпа ; худож.-оформлювач Л. Д. Киркач-Осипова. - Харків : Фоліо, 2007. - 240 с. - (Графіті)  3000 пр.
 АБ(1).

119.     
821.112.2(436)
К 30

Кафка, Франц.
Завещание / Ф. Кафка ; пер. с нем. Е. Кацевой. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. - 318 с.  7000 экз.
 АБ(1).

120.     
821.111
К 60

Коллинз, Джеки.
Ошибка Лаки : роман / Д. Коллинз ; пер. с англ. С. Лугового. - Москва : ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. - 288 с. - (Наслаждение)  10000 экз.
 АБ(1).

121.     
821.161.1
К 62

Колычев, Владимир Григорьевич.
Ликвидатор паханов : [роман] / В. Г. Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2002. - 364 с. - (Колычев)  30000 экз.
 АБ(1).

122.     
821.161.1
К 68

Коровин, Константин Алексеевич.
Моя жизнь / К. А. Коровин. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус : Азбука-классика, 2012. - 288 с.  4000 экз.
 АБ(1).

123.     
821.134.3(81)
К 76

Коэльо, Пауло.
Подобно реке... : [рассказы]; пер. с португ. / П. Коэльо. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2006. - 272 с.  12000 экз.
 АБ(1).

124.     
821.161.1(477)'06
К 85

Крым, Анатолий Исаакович.
Рассказы о еврейском счастье / А. И. Крым. - Одесса : Печатный дом, 2005. - 272 с.  1000 экз.
 АБ(1).

125.     
821.161.2'06
К 92

Купріян, Ольга.
Солоні поцілунки : повість / О. Купріян. - Київ : Академія, 2017. - 128 с.  Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(3), ЮНФ (ЧЗ)(1).
126.     
821.161.1(477)'06
К 93

Курков, Андрій Юрійович.
Лагідний янгол смерті : [роман] / А. Ю. Курков ; пер. з рос. В. Левицької. - Київ : КМ Publishing, 2009. - 384 с. - (Фієста)  3000 пр.
 АБ(1).

127.     
821.161.1(477)'06
К 93

Курков, Андрій Юрійович.
Шенгенська історія : [литовський роман] / А. Ю. Курков ; худож.-оформ. Л. П. Вировець ; пер. з рос. Є. М. Тарнавського. - Харків : Фоліо, 2017. - 720 с. : іл.  5015 пр.
 ЧЗ(1), АБ(2), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(3).
128.     
821.161.2'06
Л 24

Лапікура, Валерій.
Чарівна брама : [для серед. та старш. шк. віку] / В. Лапікура, Н. Лапікура. - Київ : УкрНДІСВД, 2017. - 184 с. : іл.  5013 пр.
 АБ(2), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).


129.     
821.111(73)
Л 28

Лаумер, Кейт.
Эмиссар к звездам : фантаст. роман; повести / К. Лаумер ; пер. с англ. В. Ю. Смирнова. - Смоленск : Русич, 1993. - 544 с. - (Сокровищница боевой фантастики и приключений)  100000 экз.
 АБ(1).


130.     
821.161.1
Л 36

Левитина, Наталия.
Кейс. Доставка курьером : роман / Н. С. Левитина. - Москва : Центрполиграф, 2009. - 416 с. - (Женский детектив)  10000 экз.
 АБ(1).

131.     
821.111
Л 51

Лессинг, Дорис.
Воспоминание выжившей : роман / Д. Лессинг ; пер. с англ. Ю. А. Балаян. - Санкт-Петербург : Амфора, 2013. - 224 с. - (Лениздат-классика)  3035 экз.
АБ(1).

132.     
821.161.1
Л 55

Ливадный, Андрей Львович.
Ксеноб-19 : [фантаст. роман] / А. Л. Ливадный. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 352 с. - (New R.E.A.L.I.T.Y.). - (От авторов проекта Stalker)  4100 экз.
 АБ(1).

133.     
821.161.1
Л 64

Литвинова, Анна Витальевна.
Эксклюзивный грех : роман / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 352 с. - (Две звезды российского детектива)  8100 экз.
 АБ(1).

134.     
821.113.6
Л 59

Ліндгрен, Астрід.
Пригоди Пеппі Довгапанчохи : повісті; для серед. шк. віку / А. Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; худож. А. Джанік'ян. - Київ : Рідна мова, 2017. - 312 с. : іл., портр. - (Шедеври дитячої літератури рідною мовою)  4000 пр.
 ЮНФ (АБ)(2), АБ(1).
135.     
821.162.1
Л 44

Лем, Станіслав.
Едем. Соляріс. Повернення зірок. Непереможний : пер. з пол. / С. Лем ; худож. Р. Крамара. - Тернопiль : БогДан, 2016. - 768 с. : іл. - (П'ятикнижжя Лемове)  Б. т.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2), АБ(1), ЧЗ(1).

136.     
821.161.2'06
Л 72

Лойко, Сергій.
Рейс / С. Лойко. - Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. - 432 с.  Б. т.
АБ(2), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

137.     
821.111
Л 81

Лоуренс, Дэвид Герберт.
Дюбовник леди Чаттерли : [роман] / Д. Г. Лоуренс ; пер. с англ.: И. Багрова, М. Литвиновой. - Кишинев : Штиинца, 1992. - 336 с.  100000 экз.
 АБ(1).

138.     
821.161.2'06
М 15

Макеєв, Валерій.
100 днів полону, або позивний "911" / В. Макеєв. - Черкаси : Олександр Третяков, 2015. - 128 с. : іл.  4000 пр.
 АБ(1).

139.     
821.161.1
М 26

Маринина, Александра Борисовна.
Последний рассвет / А. Б. Маринина. - Киев : КМ Publishing, 2013. - 480 с. - (А. Маринина. Больше чем детектив)  7500 экз.
 АБ(1).

140.     
821.111(73)
М 29

Мартін, Джордж Р. Р.
Бенкет круків : [роман] / Д. Р. Р. Мартін ; пер. з англ. Н. Тисовської. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 833 с. : карти. - (Пісня льоду й полум'я ; Кн. 4)  4500 пр.
 АБ(2), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

141.     
821.111(73)
М 29

Мартін, Джордж Р. Р.
Буря мечів : [роман] / Д. Р. Р. Мартін ; пер. з англ. Н. Тисовської. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 1153 с. : карти. - (Пісня льоду й полум'я ; Кн. 3)  4500 пр.
 АБ(2), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

142.     
821.111(73)
М 29

Мартін, Джордж Р. Р.
Гра престолів : [роман] / Д. Р. Р. Мартін ; пер. з англ. Н. Тисовської. - 4-е вид. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 801 с. : карти. - (Пісня льоду й полум'я ; Кн. 1)  4500 пр.
 АБ(2), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

143.     
821.111(73)
М 29

Мартин, Джордж Р. Р.
Пир стервятников: из цикла "Песнь льда и огня" : [фантаст. роман] / Д. Р. Р. Мартин ; пер. с англ. Н. И. Виленской. - Москва : АСТ, 2014. - 768 с. : ил.  10000 экз.
 АБ(1).

144.     
821.112.2
М 85

Мотт Фуке, Фрідріх де ла.
Ундина : повість / Ф. Мотт Фуке ; пер. з нім. Р. Матієва ; худож. А. Рекхема. - Тернопiль : БогДан ; Київ : Світовид, 2017. - 160 с. : іл.  Б. т.
 ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1), АБ(1), ЧЗ(1).

145.     
821.161.1
Н 16

Нагибин, Юрий Маркович.
Терпение : рассказы; повести / Ю. М. Нагибин. - Москва : Известия, 1987. - 608 с. : ил. - (Библиотека "Дружбы народов")  270000 экз.
 АБ(1).

146.     
821.161.1
Н 44

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
Уходящая натура : [роман] / Ф. Е. Незнанский. - Москва : АСТ : Олимп, 2007. - 318 с. - (Марш Турецкого)  10000 экз.
 АБ(1).

147.     
821.161.1
О-44

Одоевцева, Ирина Владимировна.
На берегах Невы / И. В. Одоевцева. - Санкт-Петербург : Лениздат : Команда А, 2012. - 480 с. - (Лениздат-классика)  3000 экз.
 АБ(1).

148.     
811.161.2
О-54

Олійник, Ольга Борисівна.
Світ українського слова : навч. посіб. для всіх, хто любить і шанує укр. слово, цікавиться питанням культ. укр. мови / О. Б. Олійник ; Ін-т українознавства Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Київ : Хрещатик, 1994. - 416 с. - Бібліогр.: с. 412   Б. т.
 АБ(1).

149.     
821.163.41
П 12

Павич, Мілорад.
Хозарський словник : роман-лексикон на 100 000 слів; жіночий примірник / М. Павич ; пер. з серб. О. Рось ; худож.-оформлювач Л. Д. Киркач-Осипова. - Харків : Фоліо, 2004. - 352 с. : іл. - (Література)  1500 пр.
 АБ(1).
150.     
821.163.41
П 12

Павич, Милорад.
Хазарский словарь : роман-лексикон в 100000 слов; женская версия / М. Павич ; пер. с серб. Л. Савельевой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2001. - 352 с.  5000 экз.
 АБ(1).
151.     
821.161.1
П 12

Павлищева, Наталья Павловна.
Екатерина и Потемкин. Фаворит Императрицы : [роман] / Н. П. Павлищева. - Москва : ЭКСМО : Яуза, 2014. - 288 с. : ил. - (Великолепные любовные истории)  40000 экз.
 АБ(1).
152.     
821.112.2
Р 37

Ремарк, Эрих Мария.  Собрание сочинений : в 11 т. / Э. М. Ремарк. - Москва : ВИТА-ЦЕНТР. - 1991. - ISBN 5-86606-015-9
Т. 9 : Ночь в Лиссабоне / пер. с нем. Ю. Плашевского. - 1992. - 224 с.  1000000 экз.
 АБ(2), ЧЗ(1), ВЗОФ(1).

153.     
821.112.2
Р 37

Ремарк, Эрих Мария.  Собрание сочинений : в 11 т. / Э. М. Ремарк. - Москва : ВИТА-ЦЕНТР. - 1991. - ISBN 5-86606-015-9
Т.4 : Возлюби ближнего своего / пер. с нем. Е. Никаева. - 1992. - 352 с.  750000 экз.
 АБ(2), ЧЗ(1), ВЗОФ(1).

154.     
821.111(73)
Р 58

Роббинс, Гарольд.
Охотники за удачей : [роман] / Г. Роббинс ; пер. с англ. А. П. Романова. - Москва : АСТ : Баян, 1992. - 576 с.  100000 экз.
 АБ(1).

155.     
821.112.2
Р 60

Роде, Тибор.
Вирус "Мона Лиза" : роман / Т. Роде ; пер. с нем. Е. Бучиной. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 400 с.  10000 экз.
 АБ(1).

156.     
821.161.2
Р 64

Роздобудько, Ірен.
Якби : [роман] / І. Роздобудько. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 256 с. : іл.  3000 пр.
 АБ(1).

157.     
821.161.1
Р 69

Романова, Галина Владимировна.
Крестный папа : [повесть] / Г. В. Романова. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 320 с. - (Дамский детектив)  5000 экз.
 АБ(1).

158.     
821.161.1
Р 93

Рыбаков, Анатолий Наумович.
Тяжелый песок : [роман] / А. Н. Рыбаков. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 416 с. : ил.  10100 экз.
 АБ(1).

159.     
821.161.2'06
Р 90

Рутківський, Володимир.  Гості на мітлі : казкова повість; у 3 кн. / В. Рутківський. - Київ. - 2017
Кн. 1. - 2017. - 120 с.  82 пр.
 ЧЗ(1).

160.     
821.161.2'06
Р 90

Рутківський, Володимир.  Гості на мітлі : казкова повість; у 3 кн. / В. Рутківський. - Київ. - 2017
Кн. 2. - 2017. - 120 с. - Видано за підтримки Благодійної організації "Фонд родини Нечитайло"  82 пр.
 ЧЗ(1).

161.     
821.161.2'06
Р 90

Рутківський, Володимир.  Гості на мітлі : казкова повість; у 3 кн. / В. Рутківський. - Київ. - 2017
Кн. 3. - 2017. - 120 с.  82 пр.
 ЧЗ(1).
162.     
821.161.2'06
С 13

Савка, Мар'яна.
Тихі віршики на зиму / М. Савка. - Львiв : Львів. політехніка, 2017. - 50 с.  60 пр.
 ЧЗ(1).
163.     
821.134.3
С 20

Сарамаго, Жозе.
Перебои в смерти : роман / Ж. Сарамаго ; пер. с португ. А. Богдановского. - Санкт-Петербург : Азбука-классика : Азбука-Аттикус, 2016. - 224 с.  4000 экз.
 АБ(1).
164.     
821.133.1
С 31

Сенде, Елена.
Покушение : [роман] / Е. Сенде ; пер. с фр. М. Кийко. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. - 480 с.  15000 экз.
  АБ(1).

165.     
821.133.1
С 31

Сент-Екзюпері, Антуан де.
Цитадель : [роман] / А. де Сент-Екзюпері ; пер. з фр. П. В. Таращука ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2016. - 288 с.  2000 пр.
 АБ(1).

166.     
821.161.1(477)'06
С 31

Сєнцов, Олег Геннадійович.
Купіть книгу - вона смішна : ненаук.-попул. роман з елементами гумору / О. Г. Сєнцов ; пер. з рос. В. С. Бойко ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2016. - 224 с.  5015 пр.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2).


167.     
821.111(73)
С 36

Силверберг, Роберт.
Замок лорда Валентайна : [романы]; пер. с англ. / Р. Силверберг. - Кишинев : ЭЯ, 1993. - 416 с. - (Зарубежная фантастика ; Вып.13/1). - Загл. обл. : Валентайн Понтифик  52000 экз.
 АБ(1).

168.     
821.133.1
С 37

Сименон, Жорж.  Жорж Сименон : [сборник; перевод] / Ж. Сименон. - Москва : Фирма АРТ. - 1992. - ISBN 5-86716-024-6
Вып. 1 : Неизвестные в доме. Правда о Беби Донж. - 1992. - 368 с.  100000 экз.
 АБ(1).

169.     
821.161.2
С 45

Скрябін, Кузьма.
Я, Шонік і Шпіцберген : [повість] / К. Скрябін. - Харків : Фоліо, 2017. - 128 с. - (Графіті)  5015 пр.
 ЧЗ(1), АБ(2), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2).

170.     
821.161.1
С 54

Соболева, Лариса Павловна.
Инструмент богов : [роман] / Л. П. Соболева. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 350 с. - (Леди ва-банк)  5000 экз.
 АБ(1).

171.     
821.161.1
С 54

Соболева, Лариса Павловна.
Поцелованный богом : [роман] / Л. П. Соболева. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 352 с. - (Леди ва-банк)  30000 экз.
 АБ(1).

172.     
821.133.1(71)
С 66

Сосьє, Жослін.
Дощило птахами : роман / Ж. Сосьє ; пер. з фр. І. Рябчій ; худож. Є. Зельмано. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 160 с. : іл.
Б. т.
 ЧЗ(1), АБ(2), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

173.     
821.111
С 81

Стокер, Брэм.
Граф Дракула. Вампир : роман; пер. с англ. / Б. Стокер. - Таллинн : Валгус : Гарт, 1990. - 320 с.  600000 экз.
 АБ(1).

174.     
821.161.1
С 89

Суворов, Виктор.
Освободитель : [повесть] / В. Суворов. - Санкт-Петербург : Конец века, 1993. - 224 с.  200000 экз.
 АБ(1).

175.     
821.161.2'06
С 91

Сухомлинський, Василь Олександрович.
Вогнегривий коник : казки, притчі, оповід. / В. О. Сухомлинський ; упоряд., авт. передм. О. В. Сухомлинська, худож. оформ. М. М. Олійника. - Київ : Знання, 2017. - 256 с. : іл. - (Скарби)  Б. т.
 ЮНФ (АБ)(1).

176.     
821.161.2'06
Т 19

Таран, Людмила.
Крила Магдалини / Л. Таран ; худож. Л. Таран. - Чернiвцi : Букрек, 2017. - 232 с. : іл.  Б. т.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

177.     
821.161.1
Т 41

Тімохіна, Світлана.
Циганське щастя : повість; оповідання / С. Тімохіна ; пер. з рос. Л. Черкасова. - Steinhagen : Samennkorn, 2015. - 96 с.  15000 пр.
 АБ(1).

178.     
821.161.2'06
Т 58

Топська, Неллі.
Батько українського театру / Н. Топська. - Київ : Книжкова база "Альфа", 2017. - 64 с. : іл., портр.  5000 пр.
 ВМ(2), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).

179.     
821.161.2'06
Т 58

Топська, Неллі.
Зачарована квітами / Н. Топська ; худож. К. В. Білокур. - Київ : Книжкова база "Альфа", 2017. - 64 с. : іл.  5000 пр.
 АБ(1), ВМ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

180.     
821.161.2'06
Т 98

Тютюнник, Григір Михайлович.
Климко : повість, оповід., казки / Г. М. Тютюнник ; худож. оформ. М. Олійник. - Київ : Знання, 2017. - 288 с. : іл. - (Скарби: молодіжна серія)   Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).
181.     
821.161.2
У 45

Українська література другої половини ХІХ століття. [Вибрані твори українських письменників другої половини XIX століття] : навч. посіб. / уклад. О. В. Горбатюк. - Чернівці : Золоті литаври, 2012. - 160 с.  300 пр.
 АБ(1).

182.     
821.161.2'06
У 51

Ульяненко, Олесь.
Син тіні : роман / О. Ульяненко. - Харків : Бібколектор, 2017. - 288 с.  5015 пр.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(3).
183.     
821.111(73)
Ф 24

Фармер, Филип Хосе.
Дейр / Ф. Х. Фармер. Обряд перехода : пер. с англ. / А. Паншин. - Киев : Зовнішторгвидав України, 1993. - 416 с. : ил. - (VEGA)  100000 экз.
 АБ(1).

184.     
821.111(73)
Ф 66

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт.
Последние капли счастья : [рассказы]; пер. с англ. / Ф. С. Фицджеральд. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 384 с. - (Книга на все времена)  3000 экз.
АБ(1).
185.     
821.111(73)
Х 37

Хемингуэй, Эрнест.
Райский сад : роман / Э. Хемингуэй ; пер. с англ. Г. Весниной. - Москва : АСТ : АСТ Москва, 2009. - 320 с. - (Классическая и современная проза)  4000 экз.
 АБ(1).
186.     
821.111(73)
Х 72

Холлидей, Алисия.
Реалити-шоу : [роман] / А. Холлидей ; пер. с англ. М. А. Александровой. - Москва : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2007. - 382 с. - (Пять звезд)  15000 экз.
 АБ(1).
187.     
821.161.1
Ц 18

Царева, Маша.
Это подиум, детка! Сага о московских куколках : роман-откровение / М. Царева. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 384 с. - (Роман-откровение)  5000 экз.
 АБ(1).

188.     
821(100)
Ч-25

Частный детектив. - Симферополь : Дар
[Вып. X] : Макдональд Р. Дело Гальтона; Конти Ж. П. Браво дилетантам; Стаут Р. Даже в лучших домах. - 1992. - 464 с. Б. т.
 АБ(1).

189.     
821.161.2'06
Ч-42

Чемерис, Валентин Лукич.
Президент : роман-есе / В. Л. Чемерис. - Київ : Свенас, 1994. - 422 с. : фот. Б. т.
 АБ(1).

190.     
821.111(73)
Ш 42

Шелдон, Сидни.
Пески времени : [роман] / С. Шелдон ; пер. с англ. М. Жученкова. - Москва : АСТ, 2000. - 400 с. - (Собрание сочинений ; Вып. 10)  20000 экз.
 АБ(1).

191.     
821.111(73)
Ш 48

Шепард, Люциус.
Кольт полковника Резерфорда : [роман] / Л. Шепард ; пер. с англ. В. Дорогокупли. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. - 288 с. - (Закон жанра). - (New azBOOKa)  7000 экз.
 АБ(1).

192.     
821.161.1
Ш 65

Шишкин, Михаил Павлович.
Письмовник : [роман] / М. П. Шишкин. - Москва : АСТ : Астрель, 2012. - 416 с.  7000 экз.
 АБ(1).

193.     
821.161.1
Щ 33

Щеглов, Дмитрий Алексеевич.
Хроники времен Фаины Раневской / Д. А. Щеглов. - Москва : Олимп : Астрель : АСТ, 2006. - 400 с. - Библиогр.: с. 395-396(23 назви)  1000 экз.
 АБ(1).

194.     
821.161.2'06
Ш 66

Шкляр , Василь.
Помста Баби Яги = Baba Yaga's Revenge : оповідання / В. Шкляр  ; пер. І. Головачова ; худож. К. Лавро. - Львів : Апріорі, 2017. - 76 с. : кол. іл.  5000 пр.
 ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).
195.     
821.111
Э 18

Эдвардс-Джонс, Имоджен.
Отель Вавилон : [роман] / И. Эдвардс-Джонс, Мистер Х ; пер. с англ. Ю. Волковой. - Москва : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2008. - 320 с.  3000 экз.
 АБ(1).

196.     
821.111(73)
Э 64

Эндрюс, Вирджиния.
Секреты утра : [роман] / В. Эндрюс ; пер. с англ. Л. Славин. - Москва : Вече : Персей, 1996. - 384 с. - (Лотос)  20000 экз.
 АБ(1).

197.     
821.111(73)
Э 94

Эфрон, Холли.
Никогда не лги : [роман] / Х. Эфрон ; пер. с англ. А. Михайлова. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. - 320 с.  25000 экз.
 АБ(1).


Мистецтво. Спорт (7)
198.     
796.071(477)
Б 93

Бутовский, Алексей Дмитриевич.  Собрание сочинений : в 4 т. / А. Д. Бутовский ; Нац. олимп. ком. Украины. - Киев : Олимпийская лит. - ISBN 978-966-8708-12-1
Т. 3. - 2009. - 360 с. : ил., рис. Б. т.
 АБ(1).

199.     
792.2(477)
В 31

Вергеліс, Олег Анатолійович.
Українська драма.  : епізоди / О. А. Вергеліс. - Київ : Радуга, 2016. - 456 с. : вкл. арк., фот. - (Глядацький зал)  Б. т.
 ВМ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).
200.     
794.1
К 28

Каспаров, Гарри Кимович.
Шахматы как модель жизни / Г. К. Каспаров. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 352 с.  3000 экз.
 АБ(1).

201.     
746.5
Н 25

Наниашввили, Ирина Николаевна.
Фантазии из бисера / И. Н. Наниашввили, А. Г. Соцкова. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. - 256 с. : ил., вкл. л.  15000 экз.
 АБ(1).

202.     
75.071(477)
Я 14

Яблонська, Тетяна Нилівна.
Книга, яку знищили : альбом / Т. Н. Яблонська, І. Ф. Драч ; вступ. ст. А. Шпакова. - Реконструкція вид. 1969 року. - Київ : Мистецтво, 2017. - 40 с. : іл., вкл. арк.  5050 экз.
 Экземпляры: всего:8 - ВМ(2), ВЗОФ(1), АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

Немає коментарів:

Дописати коментар